Enhed i forskellighed – Et indlæg af Amma

Vigtigheden af at finde tråden af kærlighed, hvorpå hele universet er vævet. Et indlæg af Amma fra journal.thriveglobal.com.

Vores verden skælver i dag af vold, vrede og ufred. Vi ser frygt, spænding og angst, lige gyldigt hvor vi ser hen. Den ene gruppe er mistænksom overfor den anden; den anden gruppe er mistænksom overfor den første. Der er en konstant følelse af frygt og rivalisering.

Læs mere


Budskab fra Amma: At gøre plads til andre i sit hjerte

Den følelse, der er nærmest vores Sande Selv, er kærligheden. Vores liv er bestemt til at fødes i kærlighed, at leve i kærlighed og til slut at ende i kærlighed. Kærlighed har ingen ende, den er evig og forbinder ethvert aspekt i skabelsen – mennesker med hinanden, med naturen og med Gud. Dens stråleglans er således altid i os, som vores dybeste essens. Tragisk nok bruger de fleste af os det meste af vores liv i søgen efter kærligheden, men de fleste dør uden at finde den. Dog må vi fatte mod, for selvom vores virkelige natur kan være midlertidigt skjult for os, vil den aldrig forgå.

Læs mere


Budskab fra Amma: Adskillelsen mellem videnskab og spiritualitet

Budskab fra Amma: Adskillelsen mellem videnskab og spiritualitet. Et indlæg af Amma på journal.thriveglobal.com d. 6. november 2017: En af menneskehedens største fejltagelser har været at adskille videnskab og spiritualitet. På grund af dette har vi skabt to grupper af mennesker – de såkaldte “rationalister” og de såkaldte “religiøse.” Religion og spiritualitet blev regnet for at være baseret på blind tro, hvorimod videnskab, som blev bevist gennem eksperimenter, er fakta. Spørgsmålet blev da: “Hvilken side er du på – tro eller beviste fakta?”

Læs mere