Nyhedsbrev December 2014

Forberedelserne til Ammas besøg i 2015 er begyndt

Som de fleste nok ved, var Amma meget tæt på at komme til Danmark i 2014 og vi møder generelt stor opbakning både i Europa og Amritapuri. Derfor er vi nu begyndt med forberedelserne til, at Amma skal komme i 2015. Amma giver ingen garantier, men vi ved, at det er en forudsætning, at vi gør de rette anstrengelser.

Det er en krævende opgave, og vi håber på, at der vil være samling af de mange Amma-kræfter, vi ved, der er i Danmark. Der er nogle punkter, der er værd at nævne i den forbindelse.

En del danskere har hjulpet til på Europaturen og har fået indsigt i de forskellige sevaområder.

Ud over det arbejde vi selv lægger i at få arrangeret besøget vil vi få hjælp fra den gruppe på 285 personer, som følger Amma på turen. Ligeledes vil der helt sikkert komme Amma-venner fra andre lande for at hjælpe til. Ligesom mange danskere har hjulpet til i Berlin, Dublin og flere andre steder på Europaturen.

Der er helt styr på økonomien. Vi vil dog fortsat arbejde på at få de sidste midler ind, så vi fuldt ud kan finansiere begivenheden.

Der er en velfungerende koordinationsgruppe - der er villig til at lægge mange timer i forberedelsen og gennemførelsen af projektet.

Ammas besøg bliver et stort arrangement, og for at få det til at fungere, er der behov for mange hjælpere, personer der vil koordinere og være ansvarlige for de forskellige opgaver. Der skal tages hånd om alle mulige opgaver før under og også efter arrangementet. Alt fra at tage imod folk der kommer for at møde Amma for første gang til rengøring, produktion og salg af mad.

Har du lyst til at være med, så kom til et af møderne i februar: 5. februar i København (Tschernings Allé 6, 2500 Valby) eller 14. februar i Aarhus (Vestre Strandallé 87, 8240 Risskov).  Vi forventer at afholde et samlet møde for hele landet i København d. 22. marts. Hvis du ikke kan deltage, så send en email med oplysning om, hvilken slags seva du gerne vil lave til koordination@amma-danmark.dk. Hvis du har hjulpet til på Europaturen, vil vi opfordre til, at du skriver til os, om dine erfaringer, positive som negative.

Har du spørgsmål eller ideer til Ammas besøg eller i øvrigt noget i forbindelse med arrangementet, du ønsker at drøfte, så send meget gerne en email til koordination@amma-danmark.dk.

Der er en "Amma come to Denmark" gruppe på facebook, hvor der løbende kommer opdateringer. Du kan klikke her for at blive medlem.

Embracing the World (ETW)

ETW er Ammas verdens-omspændende velgørenhedsarbejde. I ETW - regi har vi nu startet et projekt i Center Sandholm for at bringe mere glæde ind i flygtningenes liv.

I denne forbindelse holder vi julemarked 13. december i Hellerup og den 21.december i København. Her kan man købe juletræer, få lidt af spise og drikke og købe/vinde julegaver. Hele overskuddet går til flygtningene. Se link.

Vores første aktivitet i Center Sandholm foregår den 10. januar fra 14 til 17. Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte Marion (40145602), marionlaudrup@gmail.com eller Paula (40560236), ammassuguna@gmail.com
"Lær at skelne, om en given situation er en du skal prøve at ændre eller en du skal acceptere."

-Amma

Underskrift af verdenserklæring mod moderne slaveri

2. december 2014 – Vatikanet Rom

Amma deltog 2. december i Vatikanet sammen med pave Frans og 10 andre af verdens religiøse ledere i en ceremoniel underskrivelse af en fælleserklæring mod menneskehandel og slaveri.

     

Underskrivelsen mod slaveri er et historisk initiativ om et samarbejde for at gøre en ende på en global tragedie inden udgangen af 2020. Sammenslutningen repræsenterer med støtter og tilhængere over halvdelen af verdens befolkning.
 

     

Amma kommenterede selv:

"Vi er beærede og taknemmelige over, at Hans Hellighed pave Frans har samlet os her i dag under ledelse af Global Freedom Network (GFN). Jeg er optimistisk, at alle globale trosretninger er forenet for at inspirere til både en åndelig og praktisk indsats over for samfundet for udrydning af grusom slaveri og menneskehandel.

Folk fra alle nationer og religioner bliver ofre for de frygtelige virkninger af slavehandel med mennesker og oplevelser af ekstrem misbrug og lidelse. Deres fysiske og psykiske smerte skelner ikke mellem sprog, race eller hudfarve. Disse ofre er blot en enkelt gruppe af mennesker, der kæmper mod endeløs sorg og følelsesmæssig undertrykkelse.

Det menneskelige sind har skabt mange divisioner i religionens navn, kaste, sprog og nationale grænser. Lad os prøve at skabe en bro af altomfattende ren kærlighed, der favner alle til at nedbryde disse selvskabte vægge".

Pave Frans kommenterede: "Inspireret af vores tro, er vi samlet her i dag på grund af et historisk initiativ og en konkret handling: Erklære at vi vil arbejde sammen for at udrydde den frygtelige svøbe til moderne slaveri i alle dens former. Den fysiske, økonomiske, seksuelle og fysiologiske udnyttelse af mænd, kvinder, drenge og piger, der i øjeblikket binder millioner af mennesker til umenneskeliggørelse og ydmygelse. Ethvert menneske - mand, kvinde, dreng og pige-er skabt i Guds billede. Gud er kærlighed og frihed, der gives frit imellem mennesker; derfor er ethvert menneske et frit individ, hvis liv er til gavn for andre, og skal leves i lighed og broderskab ".

     


Se video af Ammas tale her.  Læs hele artiklen på hjemmesiden her.

Dansk islæt på Ammas Europatur

Mange danskere har set Amma på de forskellige programmer rundt om i Europa og stadig flere har været med til at lave seva på turen– eller begyndt at snuse til det. Flest danskere, ca 100, mødte Amma i Berlin. Der blev gjort mange seva–erfaringer, og vi har fået et godt ry med hensyn til at tage ordentligt ansvar for det, vi står for.

Som vi var blevet opfordret til, inviterede vi igen i år Amma til Danmark – dette skete ikke uden ”tekniske problemer” og blev alligevel en succes. Målet var at få vist Amma (-og måske os selv) vores vedholdenhed – og så ikke mindst at få Ammas opmærksomhed på Danmark, igen! – og ja begge dele lykkedes. Amma betragtede de flotte bannere med smil og grin , og da blomsterkransen i røde og hvide roser blev givet til Amma, fik vi et æble og chokolader til alle, der havde deltaget. Det var en stor oplevelse at stå sammen på scenen tæt ved Amma. Tak til både bhajan- og invitationsgruppen, som har lagt meget energi i projektet – og så kan vi der oplevede mindes Ammas hjertelige latter.

     

Flere har spurgt, om Amma svarede på invitationen, det gjorde Hun ikke direkte i Berlin – men ret direkte på den næste destination Mannheim. I forbindelse med en dansker-darshan sagde Amma: ”Swamierne og Br. Shubamrita siger, at nu skal Amma komme til Danmark”. Ret direkte tale. Vi forstår det som et tegn til, at nu må vi arbejde frem mod at modtage Amma i Danmark i 2015 – dog ved vi stadig ikke, hvornår vi får det endelige ja til 2015 – og hvilke datoer.  


Det menneskelige livs velsignelser

Kapitel 1 fra bogen - Det velsignede Liv af Swami Ramakrishnananda Puri

Selv om Gud er nærværende i alle væsener, i alle ting og i rummene mellem dem, er det kun menneskelige væsener, der har evnen til at realisere den iboende enhed med den Højeste Bevidsthed, der gennemtrænger hele skabelsen. At opnå denne realisering er selve formålet med livet. Hvis vi ikke gør en indsats for at bruge vores liv på at nå det mål, vil vi være i færd med at synke endnu dybere ned i de vanskeligheder, som er forbundet med tilknytninger og den tilhørende smerte. Hvis vi er aldeles ligeglade med vores tanker, ord og handlinger, kan vi endog blive genfødt som en lavere form for liv.

Det siges, at før sjælen når til det menneskelige liv, må den udvikle sig gennem millioner af lavere livsformer – fra et græsstrå til et træ, fra en orm til den fugl, som spiser ormen, og mange andre former for liv i alle former og størrelser. I den buddhistiske tradition findes der en historie om en fugl, som holder et silkebånd i sit næb. Fuglen flyver over en bjergtop en gang om året, og hver gang børster den let på bjergtoppen med silkebåndet. Historien siger, at den tid det vil tage fuglen og silkebåndet at slide bjerget ned til intet er sammenlignelig med den tid, det tager for en sjæl at udvikle sig til det menneskelige stadie. Denne historie fortæller os, hvor dyrebar den menneskelige fødsel er. 

Det menneskelige liv er en velsignelse, men hvis vi ikke gør brug af det på den rette måde kan det blive en forbandelse. Vi har alle hørt mennesker i fortvivlede øjeblikke sige: ”Jeg ville ønske jeg var død”. Men lad os forestille os, at vi går hen til et sådant fortvivlet menneske og tilbyder det en million dollars for hans eller hendes hænder. Personen ville måske indvillige i at give en nyre bort men ville aldrig gå af med sine hænder endsige tilbyde ben, øjne, hoved eller hjerte – listen fortsætter. For nylig læste jeg i et blad, at hvis vi ønskede at udføre alle de funktioner, den menneskelige lever udfører på mekanisk vis, ville det ikke bare kræve en enkelt maskine, men en hel fabrik til en værdi af millioner af dollars. Når vi regner det ud på denne måde, kan vi se,at Gud har gjort noget af en investering på vores vegne. Amma siger, at selv en normal menneskelig krop, for ikke at tale om de tilhørende menneskelige kvaliteter, er uvurderlig. Desværre har de fleste af os ikke den fjerneste ide om, hvordan vi skal gøre brug af den dyrebare gave, som det menneskelige liv er. Før jeg mødte Amma, var jeg i en lignende tilstand; jeg havde ingen ide om, hvad livet virkelig handlede om, eller hvordan det var meningen, at det skulle leves.

Når vi køber en ny vare, finder vi altid en brugsanvisning i pakken. Den indeholder alle de informationer, der er nødvendige for at anvende tingen på den rigtige måde – så vi kan få det bedste ud af den. Der findes dog noget, som vi ikke har en brugsanvisning til. Da vi blev født, fik vi ikke en brugsanvisning til vores krop og heller ikke en guide til at leve fredeligt og lykkeligt og til at realisere formålet med at blive født i denne verden. Hvis en sådan brugsanvisning eksisterede, ville vi så ikke ønske at se den? Ville vi ikke ønske at gennemgå den grundigt hver dag? Faktisk eksisterer der en sådan brugsanvisning til den menneskelige fødsel. En Satguru (sand mester) som Amma giver ved sit liv og sin lære den klareste og bedste guide til at leveDet menneskelige livs velsignelser vores liv, så det udfolder sit mest fulde potentiale, i den største harmoni med hele skabelsen.

Mennesket er ikke skabt til bare at leve som ethvert andet dyr, der er optaget af at spise, sove, formere sig og overleve. Formålet med den menneskelige fødsel og den menneskelige krop er at stige op til højderne af Selv-realisering. At opnå viden om, at vores sande natur ikke er forskellig fra den Højeste Bevidsthed. Naturligvis vil der være vanskeligheder og blokeringer – jo højere målet er, des større er vanskeligheden ved at opnå det.

For eksempel er der mange farer og udfordringer involveret i at sende en raket ud i rummet: raketten skal bryde ud af jordens tyngdekraft; modstå den gevaldige hede i den ydre atmosfære og følge sin planlagte bane. Hvis noget går galt, risikerer menneskene indeni at miste deres liv, men alligevel er de villige til at risikere alt for målets skyld. Hvis raketten blev på jorden, ville der ikke være nogen fare, men selve formålet med en raket er at udforske rummet, ikke sandt? Hvad er formålet med en raket, som aldrig forlader jorden?

Hvis et menneske bare lever som et dyr og fokuserer på at spise og sove, er der på samme måde ingen fare men heller ikke mulighed for at opnå noget stort. Ingen tvinger os ind på den spirituelle vej; det er op til hver enkelt af os at beslutte, hvordan vi bruger livet. Men ligesom det kan være en hjælp at læse en brugsanvisning til en ting, kan de store mestres liv og lære inspirere os til at bruge vores liv på den bedste måde, sådan at vi får mest muligt ud af velsignelserne ved at være født som menneske.

Bogen kan købes på hjemmesiden her