Amma-Danmark - Nyhedsbrev Januar 2015

Indhold
Forberedelsesmøder til Ammas besøg i Danmark
Julemarkeder
Center Sandholm - Et Embracing the World projekt
Ammas julebudskab
Ammas nytårsbudskab

Forberedelsesmøder til Ammas besøg i Danmark

KOM OG VÆR MED

Møderne er for ALLE som har lyst til at være med, når Amma kommer til Danmark. Det er en stor begivenhed, når Amma vil besøge et nyt land, så vi håber mange vil prioritere disse møder højt. Vi glæder os til at gøre det sammen. Vi håber også på deltagelse fra vores norske og svenske venner.

Enten du har lyst til at varetage et ansvarsområde og vil være med i hele planlægningsfasen, eller du udelukkende vil hjælpe til på selve arrangementet, eller er i tvivl og alligevel gerne vil gøre noget, så kom med dine ideer og erfaringer, så vi får det bedste arrangement på benene til ære for AMMA.

Som opstart vil der blive afholdt møder i København og Århus i februar og et fælles møde i København i marts.

København: Torsdag d. 5. feb. kl. 17.30-21.30 - Tschernings Allè 6, 2500 Valby

Aarhus: Lørdag d. 14. feb. kl. 14-17 - Vester Strandallè 87, 8240 Risskov 

På disse møder bliver det gennemgået, hvilke arbejdsområder vi skal varetage, og hvad vi får hjælp til fra Amritapuri og andre lande, så du kan begynde at spore dig ind på, hvilket arbejde (seva) du har lyst til.

Der vil blive budt på brød, snacks og varme drikke på møderne. I København vil der desuden blive serveret suppe.

Derefter afholdes der søndag d. 22. marts et samlet møde for hele landet i København. Tidspunkt og sted oplyses senere. Her er det tanken, at vi begynder at fordele de forskellige områder og forhåbentligt får det hele til at gå op.

Tilmelding på mail: koordination@amma-danmark.dk. Hvis du ikke har mulighed for at deltage på møderne, må du gerne skrive til os om, hvad du ønsker at bidrage med.

Der er en "Amma come to Denmark" gruppe på Facebook, hvor der løbende kommer opdateringer. Du kan klikke her for at blive medlem. Når du er blevet medlem kan du tilføje dine Facebookvenner som kan have interesse i, at Amma kommer til Danmark.

Julemarkeder

I december måned holdt vi to julemarkeder, hvor vi kunne sælge mange fine ting, som var blevet doneret mange steder fra for at støtte Embracing the World. Der blev budt på kager, varme drikke og duften af jul. Stemningen var fin, og især det ene julemarked var meget velbesøgt.

Embracing the Worlds første projekt er at bringe mere glæde ind i flygtninges liv i Center Sandholm, og alt overskuddet fra julemarkederne går ubeskåret hertil. Vi fik et overskud på 8.100 kr., som vi glæder os til at bruge til formålet.

"Logikken skærer og deler, kærligheden samler og forener"

-Amma

Center Sandholm

Den 10. januar havde vi vores første store arrangement på Center Sandholm, netop den dag hvor stormen rasede. 16 trodsede dog vejret og tog dertil.
 Asylansøgerne havde ønsket, at fodboldkamp skulle indgå i programmet, men pga. vejret havde vi tænkt at aflyse den del. Mange mødte dog forventningsfulde op og der blev spillet intens fodbold i 1 1/2 time. Imens gik vores eget band (nystartet til begivenheden) i gang med at spille. Flere og flere beboere kom til. Der blev lavet perleøreringe og perlesmykker og malet flere flotte tegninger og spist dejlig hjemmebagt kage, hygget, danset og klappet.

Vi fik også besøg af Allerød musikskole, hvis 15 mand store blæserband var meget populært. Den sidste time satte vi beboernes egen musik på og de nød at danse deres egne traditionelle kædedanse. Vi fulgte med så godt vi kunne. Det blev virkelig den fest de selv havde ønsket.
 

Ammas julebudskab 2014

Gud siges at være legemliggørelsen af uendelige guddommelige kvaliteter. Han er hævet over ord og tanke. Det er gennem mahatmaers liv, at man direkte oplever Guds guddommelighed. Mahatmaers specialitet er, at de praktiserer, hvad de prædiker. I den henseende var Jesus Kristus ikke anderledes. Han var indbegrebet af selvopofrelse, kærlighed, viden og åndelig oplevelse. Kristi liv var i sig selv hans budskab.

Når vi ser på store liv som fx Sri Krishna og Jesus, kan vi se, at der var mange onde magter, der forsøgte at skade dem. Der er en åndelig lektion i dette: Når åndelig viden - som kan sidestilles med det guddommelige barn - er ved at blive født, vil vore selviske og materialistiske tendenser forsøge at stoppe det. Man opnår kun selverkendelse gennem oprigtig indsats med årvågenhed og omhu. Hvis olie hældes over en gnist, vil gnisten slukkes. Men når gnisten er blevet til en kæmpe brand, vil den ikke blive slukket uanset hvor meget olie, du hælder på den; olien vil blive fortæret af ilden. Tilsvarende gælder det når åndelig bevidsthed lige er begyndt at ekspandere i os, da vil alle vore negative tendenser og tanker forsøge at blokere den. Men når man er etableret i selvrealisation, vil der ikke være plads til materialistiske tendenser og negativiteter. Alle store guruer fødes med det formål at fjerne uvidenhedens mørke og adharma [det modsatte af retskaffenhed] fra menneskehedens sind og sprede lyset, der kommer af viden.

Læs resten på hjemmesiden her

Ammas nytårsbudskab 2014

Hvordan kan jeg standse lidelsen?

Årsskiftet er altid en glædelig begivenhed, der vækker håb, entusiasme og optimisme i alle hjerter. Amma beder til Paramatman at både verden og hvert enkelt menneske i det kommende år må blive fyldt med fred, harmoni og fremgang.

Det forløbne år vidnede om megen sorg og lidelse. Tusinder blev ofre for terroristers kugler. Dødstallet i Afrika på grund af Ebola-virus var chokerende, ligesom de seneste masseskyderier i Pakistan¹ og Assam². At komme sig efter disse tragedier er ikke let.

Man kan stille spørgsmålet: "Hvordan kan vi blive ved med at smile midt i al denne lidelse?" Det er sandt; det er ikke nemt at være lykkelig i tider med sådanne trængsler. Imidlertid er det ikke en løsning at blive ulykkelig og deprimeret. Hvis vores hånd bliver skadet, og vi bare fortsætter med at græde over den, bliver hånden aldrig rask. Den bliver bare inficeret. Den praktiske ting at gøre, er at pleje såret og påføre medicin. Lad os ikke miste håbet og optimismen for fremtiden. Hvis vi mister håb og optimisme, er vi ladt tilbage som fugle, der har mistet deres vinger. Ligesom sådanne fugle ikke længere kan flyve, vil vi ikke være i stand til at svæve højt op i livets himmel. Vi kan ikke tillade os at miste vores mentale styrke. I virkeligheden, er beslutningen om at være lykkelig en beslutning ligesom enhver anden beslutning. Det er den faste beslutning: "Uanset hvad der kommer til mig, vil jeg være glad og modig."

Kærlighed til målet vil give os inspiration til at fortsætte bestræbelserne på at nå det. Så selv om vi oplever smerte, vil det ikke lamme os. Selv midt i smerten vil der være sødme . En mor er klar til at bære vægten af sin baby og gennemgå alle fødselens smerter på grund af hendes kærlighed til sit barn og hendes ønske om at blive forenet med det. Det er vores kærlighed til målet, der giver os styrke til at klare alle forhindringer.

Når nytåret kommer, er det meget almindeligt at høre folk sige: "Det foregående år gik så hurtigt. Det var overstået, før jeg vidste af det." Sandheden er, at tiden går hverken hurtigt eller langsomt. Hvad der får det til at føles hurtigt eller langsomt er de situationer, vi står i og vores holdning til dem. Vi har måske haft meget travlt, men vi er nødt til at spørge os selv: "Hvorfor havde jeg så travlt? Havde jeg travlt med at forsøge at opnå det flygtige eller det evige? " Årsskiftet er et godt tidspunkt at kigge indad og evaluere vores åndelige fremskridt. Hvis vi føler, at vi er gået tilbage, er vi nødt til at tage en beslutning, så vi ikke tillader os at glide yderligere tilbage. Vi bør sikre os, at vi begynder at bevæge os fremad igen.

Nytåret er også en subtil påmindelse om, at endnu et år af vores tid på jorden er gået, og vores møde med døden er kommet et år tættere på. Ingen kan undslippe døden. Den kan komme når som helst. Vi bør spørge os selv: "Hvis døden kom nu, ville jeg da være i stand til at møde den med et smil? Eller ville jeg ryste af frygt og usikkerhed?" Hvis vi virkelig har forstået spiritualitet, har vi ikke noget som helst at frygte. Vi vil se alt i det rette perspektiv og ikke udvikle uintelligente tilknytninger.

Livet er som at leve i et lejet hus. Vi kan ikke leve der for evigt. En eller anden dag vil vi blive bedt om at rejse. Hvis man bygger et endnu smukkere og rummeligere hus til sig selv, mens man lejer huset, vil man ikke have det dårligt, når man skal rejse. Tværtimod vil man være glad. Men hvis man har undladt at finde et permanent sted at bo, vil man altid være bekymret: "Hvor skal jeg tage hen, når jeg bliver bedt om at rejse?" Ligesom man flytter fra et lejet hus til sit eget, skal vi også være parate til at skifte fra det lejede hus-kroppen-til Selvets rige, som er vores sande hjem.

Hver tilknytning, vi skaber til verden, udtømmer yderligere vores mentale styrke. I starten føles det måske bare som en lille tilknytning, og der er intet at frygte. Men efterhånden som tilknytningen vokser, bliver vi slave af den. Snart bliver vi som en tigger foran den. Så bliver den vores herre. Tilknytning til Gud er anderledes. Tro på Gud hjælper os til at dyrke værdier som kærlighed og medfølelse og hjælper os til at sige gode ord og udføre dydige handlinger. Tilknytning til Gud eller til guruen hjælper os med at frigøre os fra vores afhængighed til verden og til at kunne klare os.

I gamle dage blev nytåret set som en hellig dag. Folk besøgte steder, hvor man kunne tilbede og deltage i bøn for deres trivsel og bede om styrke til at udføre gode handlinger. Det var også en dag til at brødføde de fattige og andre former for velgørenhed. I dag er den "hellige del" af helligdagene forsvundet. Nytåret er bare blevet en tid, hvor man drikker sig fuld, danser og fester. Man behøver ikke at drikke sig fuld for at feste. Når folk glemmer den sande mening bag en helligdag og bare bruger den til en tom fest, bliver det ligesom at spise skrællen og smide frugten væk. Vi kan ikke miste de værdier, der gør os til mennesker.

"Eksisterer Gud eller ikke?" Det er ikke det relevante spørgsmål på dette tidspunkt. Spørg dig selv: "Er der lidelse i verden eller ikke?" "Hvordan kan jeg fjerne denne lidelse - både min og andres? Hvad kan jeg gøre for at sætte en stopper for den?" Det er de spørgsmål vi bør stille os selv, især ved nytår.

Hvorfor finder vi noget nyt i et nyt år? Er der nogen reel forskel mellem den 31. december og 1. januar? Det er vores sind, der skaber denne følelse af noget nyt og håb. Hvis vi hele tiden er i gang med handlinger, der fremmer vores egen og verdens velfærd, vil vi opleve nyskabelse, vitalitet og entusiasme i hvert øjeblik. Hvis vi bruger nuet på denne måde, er det nok. Vi bør ikke udskyde til senere, hvad der skal gøres i dag. Vi bør fuldt ud hengive os til at gøre gode gerninger. Vi skal stræbe efter at se verden fra et kærligt og glad livssyn, hver eneste dag.

Hvis vi ønsker at leve et meningsfyldt liv, må vi huske på fem ting:

1) Aldrig bortødsle en mulighed for at hjælpe andre.
Den hjælp, vi giver andre, vil vække glæde, ikke kun i deres hjerter, men også i vore. Hvis vi for eksempel giver et forældreløst barn mad, vil barnets sult mindskes, og vi vil være i stand til at se glæden i dets ansigt. Hvor megen glæde vil vi ikke føle ved at se barnets glæde! Dette er den synlige frugt af denne indsats. Der er også et usynligt resultat- punyam [fortjeneste] skabt af handlingen. Så gå aldrig glip af muligheden for at hjælpe og tjene andre.

2) I det kommende år skal vi undgå at bruge hårde ord. Aldrig tale ondt om andre.
Hvis du gør det, vil det forstyrre både dit eget sind såvel som andres. Glem aldrig, at alt godt og dårligt kommer fra ord.

3) Du skal sikre, at du ikke går glip af den åndelige praksis med at chante dit mantra og meditere blot en eneste dag.
Denne daglige praksis fjerner urenhederne, der ophobes i sindet i løbet af hver dag. De giver også entusiasme og fred. Lad os antage, at vi skal møde på kontoret klokken 10 næste morgen. Vil vi ikke forsøge at sikre, at alt er klart, før vi går i seng om aftenen, således at vi ikke vil blive forsinket næste morgen? Når vi er fokuseret på et mål, anstrenger vi os med glæde og ignorerer alle distraktioner.

4) Stræb efter at bruge mindst en smule tid med Satsang.
At studere skrifterne og bruge tid i nærvær af Mahatmaer er de ideelle former for Satsang. Hvor meget tid spilder vi ikke på unødvendig snak og sladder? Vi kan bruge den tid på at læse inspirerende spirituelle bøger.

5) Bed hver dag af hele dit hjerte til guruen eller Gud for renhed i sindet og styrke til at udføre gode handlinger.
Hvis man ønsker at gøre åndelige fremskridt, er ydmyghed og hengivenhed absolut nødvendigt. Vi bør aflægge et løfte om at være ydmyge. Når vi er ydmyge, vil det automatisk gøre os modtagelige for nåden.

Vi ønsker alle, at verden må blive fyldt med mere godhed og skønhed, end den er i dag. Vi skal gøre vores del for at skabe denne verden:

Et nyt år uden krig og terrorisme ...
Et nyt år, hvor ingen oplever sult eller fattigdom ...
Et nyt år, hvor alle får lige muligheder for at vokse og udvikle sig ...
Et nyt år, hvor der er gensidig respekt mellem alle uanset køn, religion eller hudfarve ...
Et nyt år, hvor menneskers hjerter forenes i kærlighed og enhed ...

Vi kan drømme. For at gøre denne drøm til virkelighed, lad os da være villige til selvopofrelse.

Fuldbyrdelsen af en plantes liv er dens spiring, blomstring og det at bære frugt. Når dette sker, giver en plante godhed og skønhed til verden. Selv når den visner bort, nærer en plante jorden og kommende generationer. Lad os bede til, at vore liv kan være til samme nytte.

Gud har givet os hver især et ansigt. Om det udtrykker kærlighed eller vrede er helt op til os. Hvis vi smiler hele tiden, vil det også få andre til at smile. Hvis vi har kærlighed og fred inden i os, vil det også skabe sådanne følelser i andre. Så vil alle omgivelserne blive fyldt med lykke. På denne måde kan vi i det kommende år være i stand til at være med til, at vore familier, lande og verden blomstrer mere af kærlighed. Lad os træde ind i det nye år med denne bøn. Amma ønsker alle sine børn et meget lykkeligt 2015.


1. Den 16. december 2014 dræbte et terrorangreb på en skole i Peshawar næsten 145 mennesker, 132 af dem børn.

2. Den 24. december 2014 dræbte separatistiske militante 81 stammebeboere fra den indiske delstat Assam.

(Ovenstående er uddrag fra Ammas budskab leveret i Amritapuri Ashram i de tidlige timer af 1. januar 2015.)