Amma-Danmark - Nyhedsbrev november 2019
Indhold - November 2019
Ammas andet besøg i Danmark
Evalueringsfest den 23. november på South Indian i Vanløse
IAM meditationskurser
AYUDH præsenterer sin erklæring om kulturel mangfoldighed for UNESCO
Uddrag fra bogen: Den tidløse vej af Swami Ramakrishna
Ammas andet besøg i DanmarkTak Amma - for at du igen kom til Danmark og velsignede os danskere samt de udenlandske deltagere med en helt fantastisk oplevelse!

Og af HJERTET tak til alle jer frivillige, som gjorde det muligt at gennemføre Ammas besøg - jeres entusiasme, gode samarbejde og glade energi var med til at bære eventet igennem og dermed sikre, at mange mennesker igen havde mulighed for at møde Amma på dansk jord.

Der er kommet mange rigtig gode tilbagemeldinger fra såvel besøgende som fra tur-folkene. Flere besøgende har udtrykt: 'Hvor var det et fantastisk arrangement', ‘Sikke en behagelig energi’ og ‘jeg følte mig velkommen lige så snart, jeg kom ind i hallen’.

Som et af højdepunkterne under eventet kan nævnes det kulturelle program tirsdag aften. Her var Paula Larrain en af talerne, og hun sagde bl.a. (oversat fra engelsk):

“Så ser jeg mod dig Amma - og mod den måde, du ændrer verden på: Ikke ved at slås, ikke ved at råbe op, ikke ved at opildne til vrede over verdens uretfærdigheder, men ved at gøre lige det modsatte… ved at gentage dit budskab om medfølelse, ved at give håb og ved at dele din uendelige kærlighed med alle, der kommer til dig, ved helt bogstavelig talt at omfavne verden.”

Vi håber, at Amma igen til næste år vil velsigne Danmark med sine omfavnelser, og vi håber, at endnu flere har lyst til og kan tage del i forberedelserne og gennemførelsen af Ammas besøg - og dermed selv opleve glæden ved at lave frivilligt arbejde for Amma.

Der var mange til eventet, som tilmeldte sig Amma-Danmarks nyhedsbrev. Hjertelig velkommen til jer. Blandt de nye tilmeldte blev der trukket lod om tre middage for to personer til den veganske restaurant Green Love på Frederiksberg (Præmien er sponsoreret af Green Love).

De heldige vindere er henholdsvis Zandra, Helle og Karin, der vil blive kontaktet. Et varmt tillykke til de tre vindere, som hver kan invitere en ledsager på en dejlig middag inklusiv drikkevarer.

Kærlig hilsen
Amma-Danmark
 
Evalueringsfest den 23. november på South Indian i VanløseAmma-eventet skal evalueres og fejres. Flere områder fungerede bedre end sidste år, takket være vores egne erfaringer og gode råd fra dem, der rejser med Amma rundt på hele Europa-turen. Men for at kunne modtage Amma igen næste år, er der også brug for nye tiltag – mere om dette til festen.

Tak til hele teamet af frivillige som bidrog til at gøre Ammas besøg til en succes. Hver og én af os er en vigtig brik for, at denne succes kan lade sig gøre.

Vi håber på, at Br. Shubamrita deltager - og hvis ikke fysisk, så i det mindste på Skype.

Alle, der har lavet frivilligt arbejde til eventet, inviteres til at være med. Da vi både skal evaluere og feste, vil frokosten stå på god indisk mad, som er tilberedt af South Indian. Efter frokosten evaluerer vi, hører live-bhajans og slutter af med kaffe/te og sødt.

Dato: Lørdag den 23. november.
Tid og sted: Kl. 13-17 på Sallingvej 61, 2720 Vanløse

Foreslået donationspris: 100 kr. Tilmelding senest d. 22. november til Charlotte Priya Christensen på e-mail Ammaspriya@hotmail.com eller sms: 3141 0103.

Vi skal gøres os klar til endnu et Amma-besøg - også økonomisk. Derfor har vi brug for at spare op til de udgifter, der er forbundet med besøget. Du kan allerede nu give penge til dette formål på MobilePay 88258 eller på konto: 8401 1738915 i Merkur Andelskasse.

Alle bidrag er hjertelig velkomne, store såvel som små.
IAM meditationskurserLige nu er der fire planlagte IAM-kurser i Danmark at vælge imellem:
  • 23. - 24. november i Aarhus
  • 30. november - 1. december i Odense
  • 18. - 19. januar 2020 i Nykøbing Falster
  • 25. - 26. april 2020 i Hillerød
I øjeblikket har vi en del folk på venteliste til et kursus i København, men mangler et par stykker til at organisere det praktiske omkring kurset. Så hvis du tænker, at det vil du gerne organisere, så ring venligst til Teja tlf. 51 88 88 41.

Amma har udviklet Integreret Amrita Meditations-teknik® (IAM), en enkel meditationsteknik, der integrerer blide yoga-og åndedrætsøvelser med en effektiv og dybtgående fordybelsesdel/meditation, der samlet kan udføres på ca. en halv time.

IAM fremmer fysisk og psykisk afspænding, samt skaber indre ro og balance i livet: Krop, sind og ånd integreres, og der sker en fordybelse af vort nærvær. I den meditative stilhed kommer vores indre potentiale og kvaliteter til udtryk, hvorved vi mere frit og spontant kan handle i verden.

Meditationsteknikken kan anvendes af alle, og der kræves ingen forkundskaber.

Selve undervisningen er gratis. Amma ønsker, at det skal være frit tilgængeligt for alle, der ønsker at deltage. Der vil dog være et gebyr til dækning af udgifter under kurset på 200 kr.

Genopfriskning for deltagere, der tidligere har taget kurset
De, som allerede har lært teknikken, kan være med på en genopfrisker søndag kl. 9 – 13, og er også velkomne til at blive hele søndagen eller være med hele kurset. Amma anbefaler, at man deltager flere gange og får teknikken justeret, så du er sikker på, at du udfører den korrekt. Det er gratis at deltage i genopfriskning.

Tilmelding og mere information
Tilmelding sker på e-mail til: iam@amma-danmark.dk. Opgiv dit navn, e-mail, adresse og telefonnummer.

Jylland/Fyn instruktør Birte Mahima tlf.: 22 82 30 37. Instruktør på Sjælland Teja tlf:.51 88 88 41.

Læs yderligere oplysninger om IAM på Amma-Danmarks hjemmeside her eller på den officielle IAM-hjemmeside (engelsk) her.

AYUDH præsenterer sin erklæring om kulturel mangfoldighed for UNESCOTre medlemmer af AYUDH Europe rejste til New Delhi for at deltage i UNESCO MGIEPs første globale ungdomskonference om venlighed. Målet med mødet var at formidle væsentlige kompetencer som empati, medfølelse, opmærksomhed og kritiske forespørgsler for at gøre det muligt for unge mennesker at transformere sig selv og opbygge langvarig fred i deres samfund. MGIEP er UNESCOs Mahatma Gandhi Institut for Uddannelse for Fred og Bæredygtig Udvikling.

AYUDH Europe arbejdede for at skabe erklæringen på ungdomstopmødet, som blev afholdt i juli 2019 på MA Center Hof Herrenberg i Tyskland. 300 unge diskuterede her uddannelsens rolle med hensyn til mangfoldighed og inkludering. Som forberedelse afholdtes online-diskussioner på sociale medier om disse fire forskellige spørgsmål:

1. Hvilket europæisk samfund ser du i dag, især med hensyn til mangfoldighed og integration?

2. Hvorfor skal vi fremme et mangfoldigt samfund? Hvad er fordelene? Hvad er risikoen?

3. Hvordan kan uddannelse skabe et tankesæt af forståelse og åbenhed og skabe et samfund baseret på respekt og inkludering?

4. Hvem er ansvarlig for at fremme mangfoldighed og integration i Europa? Er det regeringerne, uddannelsesinstitutionerne, medierne, civilsamfundet eller individet? Hvad kan ungdomsorganisationer som AYUDH bidrage med i denne henseende?

Læs videre på den danske Embracing the World-hjemmeside her.

Uddrag fra bogen: Den tidløse vej af Swami Ramakrishna
- Renselse gennem Karma Yoga

Amma forklarer os, at det desværre er umuligt at fjerne et ønske fuldstændigt ved at opfylde det. Når vi forsøger at fjerne det urene i ønsket ved at opfylde det, bliver det kun midlertidigt dæmpet. Før eller senere kommer det tilbage igen med en endnu mere intens kraft, hvor det skaber endnu større psykisk forstyrrelse. Cyklussen er uden ende. Amma sammenligner fænomenet med, at man hele tiden kradser i et sår, der klør — man kan godt midlertidigt få en form for lindring, men det begynder hurtigt at klø igen, og næste gang er det endnu værre, fordi der er gået betændelse i såret. Man kan også sammenligne ønsket med en pengeafpresser, der hele tiden kræver flere penge af os. Hvis vi giver efter, kommer han tilbage dagen efter og kræver, at vi giver ham endnu flere penge. Hvis han første gang vil have 200 kr., så ønsker han 300 kr. dagen efter. I stedet for at give efter, skal vi jage ham væk. Det er samme princip, der gælder, når vi erkender, at det i sagens natur er forkert at søge vedvarende fred gennem opfyldelse af ønsker. Skrifterne anbefaler i stedet, at vi forsøger at opnå indre fred ved at transcendere ønskerne.

Den fuldstændige transcendens af ønsker og begær sker først, når vi opnår moksa [befrielse] — det er kulminationen på det spirituelle liv, hvor vi uden skyggen af tvivl oplever, at ‘jeg er ikke kroppen, følelserne eller intellektet, men i stedet den altid lyksalige og evige bevidsthed, som er den inderste kerne i mit væsen’. Kun denne form for indsigt kan fuldstændigt fjerne ønsker og begær. Det er, fordi årsagen til ønskerne er uvidenhed om, hvem vi er. Når vi identificerer os med kroppen, frygter vi at komme til skade og dø. Når vi identificerer os med pranaen [energien] indeni vores krop, frygter vi sygdom. Når vi identificerer os med vores sind og med det, vi er tiltrukket til og frastødt af, bliver vi oprevede, når de ydre betingelser ikke lever op til det, vi ønsker os. Alt dette sker kun, fordi der er opstået forvirring om, hvem vi er. Kroppen, det emotionelle sind og intellektet er alle endegyldige og begrænsede størrelser. Hvis vi identificerer os med dem, er det kun naturligt, at vi også vil føle os endegyldige, begrænsede og ufuldkomne. Derfor forsøger vi at rette op på situationen. Hvordan bærer vi os ad med det? Vi kigger os omkring og får øje på bestemte ting, vi ikke har, og tænker: ”Åh, hvis bare jeg havde det!” Sådan begynder den onde cyklus. Ingen form for ydre medicin kan behandle den indre skade, men den kan give midlertidig lettelse.

Selvom fuldstændig transcendens kun kan finde sted, når vi får den rigtige forståelse af vores sande natur, er denne erkendelse en meget subtil proces. Som sådan kan den ikke indfinde sig i et sind, der hele tiden er forstyrret af ønsker. Det lyder som om, vi aldrig kan vinde — som om helgener og vismænd fortæller os: "Du kan aldrig transcendere ønsker uden et fredfyldt sind.” Og på spørgsmålet om, hvordan vi kan opnå et fredfyldt sind, svarer de os: "Du skal transcendere dine ønsker.” Findes der noget håb for os? Det er her, karma yoga kommer ind i billedet. Gennem karma yoga kan vi i vid udstrækning overvinde tilbøjeligheden til at være tiltrukket til og frastødt af ting, og det vil gøre vores sind mere egnet til selvrealiseringens subtile proces. Det er det ultimative formål med karma yoga. Men som vi skal se, handler det positive udbytte af karma yoga ikke kun om, at det er en trædesten på vejen til selvrealisering: karma yoga har også sine egne umiddelbare fordele.

Karma yoga betyder ‘handlingens yoga´. Det er en spirituel praksisform, hvor vi udfører vores handlinger for at realisere enheden med atma — Selvet. Men i Bhagavad-Gita refererer Krishna ofte til karma yoga som buddhi yoga — intellektets yoga. Det er fordi, det ikke drejer sig om en bestemt type handling, men om en bestemt psykisk indstilling til vores handlinger. Enhver handling — det være sig at gå en tur med hunden, at udføre en traditionel puja eller at designe en bro — er karma yoga, når den bliver udført med den rigtige indstilling. Omvendt er et meget komplekst vedisk ritual eller en uselvisk tjeneste kun en helt almindelig handling, hvis den ikke bliver udført med karma-yoga-indstillingen.

Amma minder os altid om, at resultater afhænger af en bred vifte af faktorer, hvor vores egne handlinger kun er en af dem. En karma yogi accepterer dette vilkår, fokuserer på handlingen og accepterer resultatet af handlingen, uanset hvad det bliver og uden at miste sin indre ligevægt. Det er den holdning, Krishna råder Arjuna til at tilegne sig, da han siger:

karmaṇyevādhikāraste mā phaleṛu kadācana |
"Prøv at gøre din pligt, men gør ikke krav på frugten af dine handlinger.” [Bhagavad-Gita, 2.47]

Når vi reflekterer nøje over det, erkender vi dette udsagns uovervindelige logik. At leve sådan handler ikke bare om at få et spirituelt perspektiv på tilværelsen, men om at det helt enkelt er ’det smarteste at gøre’.

Når vi indser, at vi kan kontrollere vores handlinger, men ikke resultaterne af dem, bliver det muligt at holde op med at bekymre sig om resultaterne og skifte fokus, så vi i stedet retter opmærksomheden mod at forbedre vores handlinger. Et menneske, der gør dette, er en karma yogi. Han lever sit liv på en relativt uanfægtet måde og er fredfyldt til stede i det nuværende øjeblik.

Bogen er lige udkommet på dansk og kan købes i shoppen på Amma-Danmarks hjemmeside her.