Nyhedsbrev September 2014

Amma til Danmark er tæt på...


Ved juletid fik vi at vide, at vi skulle reservere haller i tre bestemte perioder til Europaturen 2014. Vi fik samtidig at vide, at vi ikke måtte offentliggøre det, da planen endnu ikke var færdig. Amma ønskede ikke, at for mange mennesker skulle blive skuffede over, at hun måske alligevel ikke ville komme. Det lykkedes for os at reservere to af perioderne, men turen kom kun til at indeholde Danmark som backup for Berlin.

Amma-Danmark bliver sidst i juli ringet op fra Amma´s ashram i Amritapuri, om vi kan skaffe en hal midt i november. Fantastisk! Nu gjaldt det om at handle hurtigt, og det lykkedes at reservere Valbyhallen. Senere blev vi bedt om at reservere så mange dage som muligt i sidste halvdel af november, og vi fik flere reservationer på plads.

Heldigvis var der flere fra Amma-Danmark i ashrammen i august, heriblandt også én fra koordinationsgruppen. Derfor var det muligt løbende at få vide fra de andre landes organisatorer, hvordan Danmarks chancer var. Det var en intens periode for alle byer på Europaturen, for planerne blev ændret mange gange. Danmarks chancer var dog på intet tidspunkt under 50% ! Amma sagde under en darshan: ”I try.”

Da den næstsidste plan var udarbejdet, gav Br. Shubamrita klart udtryk for, at vi nu kunne være næsten sikre på, at Danmark var med. Dog kom den sidste plan ikke til at indeholde Danmark.

Nu har vi så også meget bedre tid til at forberede Amma´s besøg (sandsynligvis) i 2015. I den forbindelse vil det være en stor fordel, hvis så mange som muligt kan tage til én eller flere byer på Europaturen og lave seva (uselvisk arbejde). Når Amma kommer, er der mange arbejdsområder, og det kan være godt at få noget erfaring fra de andre lande. 

Vi hjælper gerne med at skaffe kontakt, hvis du har lyst til at gøre dig sevaerfaringer til de forskellige programmer. Send blot en mail til info@amma-danmark.dk med oplysning om navn, mail, telefonnummer, hvilken by, antal timer med seva de enkelte dage- og inden for hvilket område.Det kan fx være være grøntsagssnitning, madservering, opvask, rengøring, security eller andet. De fleste byer tilbyder, at man kan sove i en hal til reduceret pris, hvis man laver mindst 6 timers seva om dagen.

Ammas Europatur 2014


07.-09. Oktober - Barcelona, Spanien
11.-13. Oktober - München, Tyskland
15.-17. Oktober - Winterthur, Schweiz
19.-21. Oktober - Paris, Frankrig
23.-25. Oktober - Houten, Holland
27.-29. Oktober - London, England
31. Oktober – 1. November - Dublin, Irland
03.-05. November - Toulon, Frankrig
08.-10. November - Milano, Italien
12.-13. November - Berlin, Tyskland
15.-16. (17. ikke konfirmeret) November - Mannheim, Tyskland

Der kan ske ændringer, så check den opdaterede turplan her  

Amma til Berlin

Igen i år er vi så heldige, at vi kan få den store oplevelse at invitere Amma til Danmark. Ifølge indisk tradition inviterer man flere gange, og Br. Shubamrita har kraftigt opfordret os til at møde talstærkt op.

Berlin har også bedt os opfordre til, at så mange som muligt melder sig til at lave seva, da de har stor brug for hjælp.

Læs mere omkring Berlin på hjemmesiden her.


Hjælp til PR opgaver

Har du lyst til at deltage i en eller flere af de nedennævnte PR opgaver? 

1. Skrive PR tekster (annoncere events, skrive artikler, m.m.).
2. Grafik og billedbehanding.
3. Oversætte artikler, brochurer, nyheder og andet materiale fra engelsk til dansk.
4. Læse korrektur på det materiale der bliver udarbejdet.
5. Udarbejde plakater.
6. Pressemeddelser. Kontakt til forskellige medier (Ammas godgørende aktiviteter spænder vidt og derfor kan mange forskellige medier benyttes. Brænder du selv for et område (f.eks. Hjælpearbejde, Økologi, Krop og Psyke eller noget helt andet) så lad os snakke om det.
7. Medansvarlig for PR på Facebook og Twitter.

Meget af det PR materiale vi arbejder med, modtager vi fra Amritapuri eller andre Amma-organisationer.

Skriv til pr@amma-danmark.dk, hvis du er interesseret. Glæder mig til at høre fra dig. Kh. Nanna.

Fredsbøn


21. september er af FN udnævnt som international fredsdag. Derfor opfordrer vi alle til kl. 12 at bede mindst et minut for fred i verden, som Amma tidligere har opfordret til.

AWARENESS IN ACTION

Det 10. Europæiske AYUDH Initiativ ”Awareness in action” var en kæmpe succes. Næsten 300 unge mellem 15 og 30 år var samlet fra d. 13. til d. 20. juli 2014 M.A. Centret i Tyskland, Brombachtal. For første gang med deltagere fra Brasilien, Tyrkiet, Qatar og Rusland. Resulterende i at deltagere fra 23 lande nu er engageret. Det generelle tema for årets camp bestod i, hvordan man kan bruge bevidsthed som redskab til at skabe sundhed i vores krop, sind, sociale netværk og planetens økosystemer.

Læs mere på hjemmesiden her


Flere nyheder på hjemmesiden

Hvis du er interesseret i nyheder på dansk, så kig ind på amma-danmark.dk. Du finder nyhederne på forsiden under "Sidste nyt". Vidste du, at Amma har besøgt den amerikanske kongres i juli, at AYUDH, ungdomsfløjen af 'Embracing The World', afholdte 10 års jubilæum i EU-parlamentet?

Landsmøde i foreningen Amma-Danmark juli 2014

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til Amma i Danmark og arbejde for, at Amma kommer til Danmark. Endvidere er det foreningens formål, at støtte de velgørende aktiviteter, der udgår fra Amma’s ashram i Indien – i regi af Embracing The World (ETW).

Der er over de sidste år kommet stadig flere aktiviteter i foreningen, hvilket tydeligt ses, når man kigger på hjemmesiden. For eksempel afholdelse af meditationskurser, retreats, fejring af Guru Purnima og Amma’s fødselsdag. Der er imidlertid også en del aktiviteter, det ikke er gratis at gennemføre– fx koster det at deltage i messer og få trykt foldere og PR- materiale. Udgifterne hertil dækkes udelukkende af medlemskontingent, og det blev derfor besluttet, at der i det kommende år skal gennemføres en kampagne for at hverve flere medlemmer til foreningen.

Et andet punkt, der fyldte på landsmødet var, hvordan vi organiserer os, når Amma kommer til Danmark. Det har været tæt på, at Amma kom i år, og meget tyder på, at Amma besøger København i 2015. Foreningens koordinationsgruppe har i første omgang udarbejdet en oversigt over de forskellige ansvarsområder og lavet en fordeling af, hvem der skal stå for koordinering mellem områderne. På mødet var der flere, der bød ind på at varetage et ansvarsområde – det var meget positivt at opleve.

Der vil i den kommende tid løbende komme mere information om, hvordan organiseringen af den store begivenhed skrider frem. Der vil blive afholdt informations- og planlægningsmøder, hvor ansvarlige, koordinatorer og andre, der vil give en hånd med, kan drøfte og planlægge besøget.

Fra landsmødet lød en opfordring til alle Amma - venner i Danmark om at møde Amma på Europa - turen og her melde sig til frivilligt arbejde (seva). Det er en god måde at få viden om, hvordan så stort et arrangement kan organiseres, og man får mulighed for at blive klogere på, hvad man hver især kan bidrage med, når Amma kommer til København.

Alle medlemmer af foreningen har fået tilsendt et referat fra Landsmødet og foreningens regnskab for 2013.

Vidnetilstanden

Uddrag fra Ammas Hjerte bind 7.

Spørgsmål: Amma, Du nævnte sakshi bhava eller vidnetilstanden for et par dage siden. Er vidnetilstanden en måde sindet kan fungere på eller er oplevelsen noget, som er hinsides sindet?

Amma: Nej, det er ikke en måde, sindet kan fungere på. Sakshi bhava er en tilstand, hvor man forbliver uanfægtet og uberørt. Det er en tilstand, hvor man betragter alt, hvad der sker, uden at sindet og tankerne forstyrrer. Sindet består af tanker. Det formår kun at tænke og tvivle. I den højeste vidnetilstand er man konstant forankret i sin sande natur.

I sakshi bhava bliver man et vidne til alt. Man betragter ganske enkelt alt. Der er ingen tilknytning eller involvering. Man ser alt ske. Man vil endda være vidne til sine egne tanker. Når man bevidst observerer sine tanker, tænker man ikke – man gør ikke noget. Man er stille. Man betragter blot det hele, og man kan nyde det uden at blive bevæget eller anfægtet af noget. Hvordan skulle sindet kunne befinde sig i en sådan tilstand? Sindet kan kun tænke, tvivle og klynge sig til ting. Sindet kan ikke være et vidne.

Tankeprocesser hører til sindet, mens evnen til at være et vidne hører til det højere Selv. Vidnetilstanden er at dvæle i Ren Bevidsthed. Sindet og tankerne er ikke virkelige. De er historier, vi selv skaber. Kun bevidsthed er virkelig. Det kan virke helt naturligt at tænke, men det er ikke naturligt. Det er ikke en del af ens sande eksistens. Det eneste, tankerne og egoet formår at skabe, er rastløshed og ophidselse. De tilhører ikke ens Selv, og man vil blive ved med at være rastløs, indtil de er udryddet.

Vidnetilstanden er en tilstand, hvor man betragter alt med fuldstændig opmærksomhed. I sakshi bhava-tilstanden er man fuldt bevidst. Når man omvendt er identificeret med sindet og tankerne, er man ikke bevidst – man befinder sig langt fra Ren Bevidsthed. Man er i mørket og kan ikke rigtigt se noget. Sindet ser kun den ydre verden, tingenes ydre former. Det ser aldrig noget, som det er, fordi man aldrig ser, man tænker kun. Og når man tænker, går man glip af at erfare tingene, som de er.

At være eftergivende og holde fast på de tanker, der samler sig, skaber bare flere tanker, og flere tanker fjerner en endnu mere fra det virkelige center. For at være et vidne må man være grundfæstet i den højeste tilstand, hvor man ikke er knyttet til noget. Et sind, der fæstner sig ved ting, kan ikke være vidne til, at ting sker. Det tænker kun på ’jeg’ og ’mit’. I vidnetilstanden er der ingen oplevelse af ’jeg’ eller ’min’. Man kommer hinsides den slags begrænsede, snævertsynede tanker.