Nyhedsbrev - Januar 2019
Indhold
Nyt! Yoga for Livet – Amrita Yoga retreat i Aarhus og København
Nytårshilsen
Evaluering af Ammas event i Brøndby Hallen
Økonomisk støtte til næste Amma-event i København
Der er brug for idéer og hjælp til nye og flere aktiviteter i 2019
Krop-Sind-Ånd Helsemesse d. 1.-3. februar i Brøndby Hallen
Meditationskurser
Uddrag fra Ammas nytårstale

Yoga for Livet - Autentisk Hjertebaseret Yoga - et retreat i hverdagen

Nu får du en enestående mulighed for at opleve Ammas yoga – også kaldet Amrita Yoga. Lederen for Amrita Yogaskolen, Ammas repræsentant Brahmacharini Shobhana er på Europa-tur og kommer til Danmark i slutningen af februar 2019.

Amrita Yoga er udviklet af Amma og bygger på traditionel Hatha Yoga omfattet af Ammas spirituelle lære. Amrita Yoga integrerer de fire forskellige yogaveje og udvikler fysisk, mental og spirituel opløftelse. Målet er at gå ud over de fysiske yogaøvelser og opnå fordybelse i dit eget Selv og den indbyrdes forbundethed med alt liv.

Mærk energien omkring Amrita Yoga via denne korte film på 5 minutter her.

Aarhus: Mandag og tirsdag d. 25.- 26. februar 2019 - facebookevent
København: Onsdag og torsdag d. 27.- 28. februar 2019 - facebookevent

Læs også mere på vores hjemmeside her.

NytårshilsenSikke et Amma-år vi fik i Danmark i 2018! - Med Ammas event i Brøndby Hallen 23.-24. oktober som den absolut største begivenhed. Med mange frivillige og Ammas grace, lykkedes det at få et velbesøgt og vellykket event. Endnu en gang tak til alle der var med til at gøre det til en succes. Amma pointerede, da hun forlod hallen, at alle bidrag – store som små – har været nødvendige for at kunne gennemføre dette store event.

I løbet af 2018 havde vi også en række aktiviteter, som alle bidrog til at skabe kendskab til og interesse for Amma - og på den måde ’lagde op til’ Ammas besøg. Det gælder blandt andet kurser i Ammas meditationsform IAM (Integrated Amrita Meditation technique), velbesøgte forevisninger af filmen ’Science of Compassion’ flere steder i landet og deltagelse i ’Krop, sind, ånd- messerne’. Hertil kommer nye tiltag med afholdelse af ’Fredsmeditation’ og ’Syng fra hjertet’. Og ikke mindst har der været alle de personlige kontakter, hvor dem, der allerede kendte til Amma, har delt deres begejstring og viden med venner og bekendte. Her skal også fremhæves aktiviteter på facebook og et stort arbejde med at få kontakt til andre medier så som aviser og magasiner.
I alle sammenhænge har vi tydeligt mærket stor interesse for Amma og Embracing the World. Det har også været med til at give energi til at gennemføre det store event i Brøndby Hallen

Evaluering af Ammas event i Brøndby Hallen
Den 25. november havde vi en ’evaluerings-fest ’ i København, hvor Br. Shubamrita (en af Ammas nærmeste) deltog. Han kunne berette, at Ammas event i København var højdepunktet på Ammas Europatur 2018. Og der er da også kommet mange positive tilkendegivelser fra såvel dem, der har besøgt eventet, som fra dem der rejser med Amma og hjælper på hele turen. Der er selvfølgelig også ting, vi ønsker at gøre bedre næste gang, Amma kommer til Danmark. Der blev udtrykt ønske om, at Amma kommer til Danmark igen hurtigst muligt.

Økonomisk støtte til næste Amma-event i København
Vi håber, det lykkes at få Amma til Danmark igen, måske allerede her i 2019 – mere om dette i de næste nyhedsbreve. Men for at kunne tage imod Amma igen, skal vi udover at have en egnet hal på hånden også være sikre på at have økonomi til at gennemføre eventet. Vi har allerede det økonomiske grund-fundament, men der skal flere midler til. Derfor opfordrer vi til, at du/I sætter penge ind på kontoen ’Amma til Danmark’. Alle beløb er velkomne såvel store som små.

Kontoen er 8401-1738915 i Merkur Andelskasse. Du kan overføre via netbank, eller bruge MobilePay nr 88258. 

Der er brug for idéer og hjælp til nye og flere aktiviteter i 2019
Br.Shunbamrita fremhævede til vores ’evaluering-fest’, at nu er der lagt et godt fundament for aktiviteter i Amma-regi her i Danmark. Nu er det næste at ’få bygget huset’, at få flere aktiviteter i gang og få flere personer involveret.

Der vil i 2019 blive afholdt IAM kurser flere steder i landet, der bliver afholdt yoga retreat med Brahmacharini Shobhana, og der vil fortsat blive afholdt satsang i København, Aarhus, Herning og Odense. Ligeledes fortsætter aktiviteter med ’Fredsmeditation’, ’Syng fra hjertet', NADA café og aktiviteter for asylansøgere i Sandholmlejren. Og så forventer vi at afholde et offentligt event med Br. Shubamrita en gang først på sommeren. Endelig venter vi på afklaring på, om vi igen til efteråret skal have besøg af Amma.

Har du ideer til flere aktiviteter eller ønske om at starte en Amma-gruppe / satsang-gruppe, eller andre aktiviteter op, så send en mail til info@amma-danmark.dk. Vi hjælper med opstart af nye grupper og kan formidle kontakten til andre interesserede, så gode ideer kan blive omsat til virkelighed.

Koordinationsgruppen
Amma-Danmark

Krop-Sind-Ånd Helsemesse d. 1.-3. februar i Brøndby HallenIgen i år er Amma-Danmark på KROP-SIND-ÅND messen i Brøndby hallen, så kom og hils på os i stand 57 d. 1.-3. februar.

Meditationskurser

Amma har udviklet Integrated Amrita Meditation Technique (IAM), som er en enkel meditationsteknik, der integrerer blide yoga- og åndedrætsøvelser med en effektiv og dybtgående fordybelsesdel/meditation, der samlet kan udføres på en halv time. 

IAM fremmer fysisk og psykisk afspænding, samt skaber indre ro og balance i livet: Vores krop, sind og ånd integreres, og der sker en fordybelse af vort nærvær. I den meditative stilhed kommer vores indre potentiale og kvaliteter til udtryk, hvorved vi mere frit og spontant kan handle i verden.

Kommende meditationskurser
Den. 26.-27. januar i Hillerød (alt optaget)
Den 9.-10. februar ved Nykøbing F. (få ledige pladser). Læs mere her. Underviser: Teja

Kurser i Aarhus, på Fyn og i København er under planlægning til afholdelse i april, maj og juni. Datoer og steder bliver lagt på hjemmesiden så snart vi er klar med det, og det kommer også med i det næste nyhedsbrev. Undervisere bliver Birte Mahima og Søren Adarsh.

Ved spørgsmål til kurset/undervisningen skriv til IAM@amma-danmark.dk eller mobil 5188 8841. Læs mere om meditationen her.

Uddrag fra Ammas nytårstale - 1. januar 2019 - Amritapuri AshramLad os skabe en lysere fremtid ved at lytte til naturens vise stemme. Nu står vi igen her på tærsklen til et nyt år. Bare at tænke på det nye år vækker vibrationer af håb, glæde og entusiasme. Må blomster af fred og glæde udfolde sig i mine børns hjerter! Må duften fra disse blomster udbredes over hele verden gennem jeres gode gerninger.

Gennem det sidste år har verden været vidne til mange konflikter og naturkatastrofer. De seneste oversvømmelser i Kerala efterlod mange mennesker bange med minderne om nød og ødelæggelse. Dog er der én ting, vi må huske på: Hver eneste svære situation i livet giver os mulighed for at rette op på vores fejltagelser. Oversvømmelserne var en advarsel – et budskab. I lang tid har vi misbrugt naturen til selviske og kort-livede gevinster. Hvad vi så, var den bitre konsekvens af dét. Lad os derfor, i dette nye år, arbejde os fremad mod større villighed til at beskytte og genskabe naturens harmoni. Vi kan skabe en lysere fremtid ved at lytte til naturens vise stemme. Lad os også arbejde hårdt på og bede inderligt for at øge kærligheden og solidariteten blandt mennesker og nationer. Både handling og bøn er der brug for fra os alle.

Vi må tænde håbets lys i vore hjerter uden at bukke under for fortvivlelse. Nytåret er en påmindelse om tidens flow. Døden står som en skygge og lurer lige bag hver og én af os. Vi kan forlade dette “lejede hus”, som vores krop er, på et hvilket som helst tidspunkt. Før døden endelig tager os, har vi mange pligter at opfylde. På denne aften, hvor vi ser tilbage på vores fortid, må vi gøre status for os selv. Og med et øje på fremtiden må vi engagere os i positive handlinger. Nu er tiden inde til at lave sådanne målrettede nytårsforsæt.

Ved indgangen til det nye år ønsker mennesker hinanden ”Godt nytår!” Sandheden er, at lykke ikke kommer af sig selv, bare fordi kalenderen skifter. Kun når positive forandringer bringes til perspektiv og handling, vil vi opleve lykke.

Dette nytår må vi stille os selv nogle vigtige spørgsmål:
Først spørg dig selv: ”Bevæger jeg mig fremad på den spirituelle vej? Har jeg disciplin i min spirituelle praksis? Eller er jeg faret vild?”
For det andet: “Lever jeg kun for mig selv? Eller er jeg hver dag i stand til at gøre noget – hvad som helst – uselvisk for andre?
For det tredje: ”Er jeg i stand til at udvise beherskelse og modenhed til hver en tid? Eller sårer jeg stadig andre mennesker, når jeg bliver overvældet af vrede, jalousi og andre lave følelser?”
Og til sidst: ”Er jeg i stand til at bidrage og gøre mit bedste for at beskytte miljøet?”

Afhængig af hvad vores svar på disse spørgsmål måtte være, må vi være parate til at hanke op i os selv og handle korrekt. Nu er det tid til at lave vedholdende fortsæt og utrætteligt begynde at handle på dem. Normalt laver vi mange nytårsforsæt, som kun holder et par dage. Vi finder altid på undskyldninger for at retfærdiggøre vores manglende vedholdenhed.

Alle vore handlinger må udføres med den tilgang, at kun dette øjeblik er i vore hænder, det næste er ikke. Enhver handling må udføres med god dømmekraft, årvågenhed, entusiasme og et smil. Målet med det menneskelige liv er Guds-realisering og at forstå, at vi ikke er forskellige fra Gud. En dråbe af denne bevidsthed er allerede til stede i os. Det, vi må gøre, er at udvide denne bevidsthed og styrke den. Vi må ikke slippe bevidstheden om dette mål. Vi må benytte vores menneskelige liv og denne krop til dette formål.

Det er kærlighed, som gør alting nyt og giver friskhed og nyskabelse. Vi vil kun opleve lige så meget nyt og friskt, som der er kærlighed inden i os. Hvis kærlighedens lys ikke er til stede hos os, så vil vi, selv med nye ting, også kun opleve mørke. Vi må træde fremad og tænde troens lys i denne krop.

Du undrer dig måske over, hvordan du kan transcendere dette omsluttende mørke med lyset fra ét enkelt lys. Husk blot på, at med hvert skridt, vi tager, følger lyset med os. I dette lys kan andre også træde fremad. Vi må lægge de rigtige handlinger for dagen med selvtillid. Når vi bevæger os fremad således, vil vi ultimativt være i stand til at realisere vores sande Selv. Hvis vores tanker er fyldt med lyset fra Guds kærlighed, vil alle oplevelser – gode som dårlige – være i stand til at bringe os glæde. Vi vil blive i stand til ikke kun at fejre vore succeser men også vore fejltagelser.

Vi kan fejre nytåret på to måder. Vi kan gøre, som de fleste andre mennesker, og fejre helligdagene, som er markeret i vores kalender med at skyde fyrværkeri af, danse, synge og opfylde visse ønsker. Eller vi kan feste ved at anerkende Guds storhed og skønhed i hvert øjeblik af vores liv. Den første måde er kun ydre omstændigheder. Det er kun et kort glimt af glæde i tågen af sorg og smerte. Som et lyn fra en mørk himmel er disse lysglimt af glæde kun kortlivede, og efter at have oplyst vores liv et kort sekund forsvinder de igen. På den anden måde er fejringen en konstant sindstilstand. Sand fejring er ikke noget, som kan opnås ved at opfylde et trivielt behov. Det er den afsluttende fase af en konstant forberedelse. Når vi ser en udsprungen blomst, svajende i vinden, med en dejlig duft, ser vi ikke, at den repræsenterer det sidste stadie af forvandlingen fra blomsterknoppen, fra mørke til lys. Indeni blomsterknoppen var der mørkt. Fra dette mørke sprang den langsom ud i lyset. Ligeledes er dette vores blomstrings-rejse fra vore lave følelser ud i lyset af ren kærlighed. Det er kun, når vi når denne endelige destination, at vi kan opleve sand fejring og glæde.

Mine børn, tillad ikke sorgerne og problemerne fra 2018 at give jer ufred i sindet. Tillad dem ikke at forhindre den videre fremgang af jeres liv. Se problemerne fra 2018 som et tidligere kapitel i livets bog. Må mine børn være i stand til at forlade disse sider fra 2018 og starte 2019 som et nyt kapitel. Må mine børn være i stand til at samle læringerne fra 2018 og med korrekt dømmekraft rette disse fejltagelser og komme videre og gøre 2019 mere smuk og fyldt med kærlighed. Må mine børn bære budskabet om kærlighed og fred til verden. Må Paramatma velsigne mine børn og fylde deres liv med fred, godt fysisk helbred, mental styrke og tilfredshed.