Humanitært arbejde

Ammas velgørenhedsinstitutioner blev grundlagt i 1981. De omfatter nu en bred vifte af velgørenheds-projekter, som er samlet under paraply-organisationen Embracing the World.

Embracing the World bidrager med omfattende hjælp til nødtstedte på mange fronter verden over: Der bliver ydet katastrofehjælp, (gen)opbygning af boliger, en stor vifte af gratis uddannelser, gratis lægehjælp, operationer, sundhedspleje og videregående forskning i måder at hjælpe nødtstedte mennesker. Der er opstartet flere børnehjem, og der sørges for bespisning af millioner af mennesker. ETW er desuden med til at fremme miljøbeskyttelsen og har status som rådgivende institution for FN.

»Medfølelse med de fattige og trængende er vores pligt imod Gud«. Ved at gøre sit eget liv til et eksempel har Amma inspireret mennesker fra hele verden til at følge en vej af uselvisk arbejde og medfølelse med alt levende.

Embracing the World har en international hjemmeside da.embracingtheworld.org, som er oversat til dansk. Vi har også en afdeling af Embracing the World i Danmark – klik her for at læse mere om den danske afdeling.

etw-thumbnail


Embracing the World nyheder

 • Fejring af mangfoldighed på AYUDH Europe’s 15. årlige ungdomstopmøde

  Tre hundrede unge fra hele Europa deltog i det 15. årlige AYUDH Europa ungdomstopmøde. Det ugelange event i Tyskland fokuserede på temaet om at glædes over mangfoldighed. Dette omfattede udforskning af holdninger til forskelle i kulturer og samfund, undersøgelser af de forskellige typer af biosfærer og miljøer vi lever i, samt diversiteten i vores egne følelser og personlige identiteter.

 • At finde skjulte talenter hos udviklingshæmmede

  VIDEO: Amrita institut for anderledes udviklede har dedikeret sig til at give uddannelse til børn med mentale handikap, så de kan få værdige og selvstændige liv. De studerende inkluderer børn med Downs syndrom, epilepsi, autisme og udviklingsmæssige problemer og den terapeutiske undervisning er baseret på at undervise i dagliglivets færdigheder.

 • Nødhjælp til familier som har mistet slægtninge under årets oversvømmelser i Kerala

  Mata Amritanandamayi Math giver 10.000 kroner til familier som har mistet en slægtning i de oversvømmelser, der igen i år ramte staten. Amma sagde at hendes hjerte føler med de familier, der har mistet deres kære og at vi alle bør give medfølelse og støtte til de som er i nød. Ashrammen har oprettet lejre i oversvømmede områder, åbnet nødhjælpstelefoni og skabt en app hvorigennem ofre kan få hjælp.

 • Et kærligt, livfyldt landområde—Amritapuri Økologiske Have

  VIDEO: Store arealer økologisk havebrug og natur dækker nu et tidligere bart område i Amritapuri. Markerne blev anlagt på et sumpområde som naboerne ikke troede kunne opdyrkes, men et par ihærdige folk dedikerede sig til at genoplive landområdet til smukke naturperler.

 • Amrita Universitet udvider med rivende hast

  Indiens kommission for bevillinger til universiteter har udnævnt Amrita Vishwa Vidyapeetham som en af Indiens førende instutitioner. Samtidigt har Amrita universitet i juli åbnet en sjette afdeling ved Chennai i Tamil Nadu. Her tilbydes eleverne en hel række forskellige ingeniøruddannelser og der undervises med en kombination af menneskelig interaktion og nye teknologiske kommunikationsmuligheder.