Foreningen

Om foreningen

Amma–Danmark, som er den danske afdeling af Ammas hjælpeorganisation, har status som en velgørende forening i Danmark. Foreningens formål er dels at støtte Ammas hjælpearbejde, dels at udbrede kendskabet til Amma i Danmark og at få Amma til Danmark. Foreningens status betyder blandt andet, at foreningens indtægter ikke er moms- og skattepligtige og derfor ubeskåret kan gå til Ammas hjælpearbejde. Alle aktiviteter i foreningen varetages af ulønnede frivillige.

Vi har i foreningen løbende kontakt med Amritapuri (Ammas ashram i Indien) og arrangerer hvert år besøg af Ammas udsending, Swami Shubamritananda Puri.

Se godkendt årsregnskab for 2022,2021, 2020, 2019, 2018.

Bestyrelsen (koordinationsgruppen) består af:

  • Teja (Formand, e-mail: kbh@amma-danmark.dk)
  • Marion Maheshwari (Næstformand, e-mail: etw@amma-danmark.dk)
  • Nanna (Ansvarlig for PR, e-mail: pr@amma-danmark.dk)
  • Shivesh (Kasserer, e-mail: kbh@amma-danmark.dk)
  • Ditte (kbh@amma-danmark.dk)

Medlemskab

For at foreningen kan arbejde målrettet, er der brug for et mindre beløb til at dække foreningens drift. Du har mulighed for at blive medlem eller støttemedlem af foreningen – og derved støtte Amma-arbejdet i Danmark. Som medlem har du mulighed for at deltage i foreningens årlige landsmøde (repæsentantskabsmøde).

Det årlige medlemskontingent er på 108 kr. Pengene går bl.a. til at dække udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter, fx deltagelse på messer, trykning af brochurer og indrykning af annoncer.

Sådan bliver du medlem

Overfør 108 kr. på MobilePay til 18955 – Husk at anføre navn og e-mail eller overfør 108 kr. til konto 8401-1129032 i Merkur Andelskasse – husk at skrive navn, adresse og e-mail i tekstfeltet.

Vi skal bruge oplysningerne af hensyn til dokumentation overfor myndighederne.

Medlemsåret går fra 1. april til 31. marts. For at lette den årlige betaling af medlemskabet, så anbefales det, at du opretter en fast kontooverførsel i din netbank til betaling d. 1. april. Kontakt din bank, hvis du er i tvivl om, hvordan du laver en fast kontooverførsel.

hænder med sol