Bogshop – Mata Amritanandamayi – En biografi

biografibig Mata Amritanandamayi – En Biografi

“Med et smil forvandledes Hun til en guddommelig stråleglas og blev et med mig. Mit sind blomstrede, badet i mangefarvede guddommelige lys, og alt hvad der var hændt i løbet af millioner af år, vældede op i mig. Fra det øjeblik oplevede jeg, at intet var adskilt fra mit eget Selv – alt er Ét. Idet jeg blev et med den universielle Moder af Lyksalighed opgav jeg den forestilling at der findes nogen anden lykke end i Selvet.”

Det er med disse inspirerende ord at Amma beskriver sin realisering af enheden med det Guddommelige mens hun stadig var i sine teenageår. Denne bog, Mata Amritanandamayi, beskriver levende Ammas mod og intense hengivenhed til Gud, sat overfor angrebende fra sin mistroende familie og de fjentligtsindede modstandere som forsøgte at ødelægge hende, idet de frygtede de forandringer som hendes universelle kærlighed ville bringe med sig.

Lige fra barndommen var Amma fyldt med en endeløs kærlighed til Gud, og hun hengav sig uden forbehold til denne søgen selv uden en Guru. Mens hun blev behandlet som en tjenestepige af sin familie fortsatte hun sin søgen indtil hendes fuldstændige opslugthed i Gudsrelaliseringens lyksaglighed gjorde det umuligt for hende at udføre sine endeløse huslige pligter. Idet hun synes som en vandvittig for alle, tilbragte Amma sin tid i meditation og hengiven sang og dans, fuldstændig opslugt i Gudsbevidsthed.

Efterhånden kom der mange seriøse søgere efter Selvrealisering og opsøgte hende i hendes fjerntliggende landsby i Sydindien og fandt vejledning og styrke til at gå på den spirituelle vej. Millioner er kommet for at træffe den hellige moder Amma og har modtaget trøst, støtte og kærlighed. De som har mødt hende har oplevet den vidunderlige helbredende og velgørende virkning af den ubetingede kærlighed som Amma giver til alle.

Pris: 75 kr. / 304 sider.