Plant et træ for AMMA

At plante et træ er ikke kun godt for naturen og for kampen mod global opvarmning, det er også godt for os. At plante et træ beriger vores liv og hjælper os til at føle os dybt forbundet med den naturlige verden.  -Amma

Lad os benytte Ammas 70-års fødselsdag til at plante flere træer. Vi har fundet 3 store og anerkendte organisationer, der planter træer i Danmark og udlandet. Hvis du vil være med, kan du klikke på flg. links.

Klimaskovfonden.dk: 
Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, og de planter træer i Danmark. Læs mere HER

Verdensskove.org: 
Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der startede i 1983, og arbejder for en verden, der er rig
på skove med biologisk mangfoldighed. De arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove både de danske skove og regnskoven. Læs mere HER.

Growingtrees.dk: 
Growing Trees Network er en selvejende institution, der startede i 2012 og deres overordnede formål er
rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af
grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion. Læs mere HER.

Kom og vær med til at give Amma 250 træer i fødselsdagsgave!

Træplantnings-retreat på Blushøjgård  d. 17. – 20. november 2023 (-foreløbige datoer). Alle kan
komme og være med til at plante – jorden vil være forberedt til plantning. Der er givet  tilskud til
træerne gennem Naturstyrelsen. Det er en helt unik mulighed for i konkret handling at vise
kærlighed til Mother Nature. Nærmere info kommer snarest.

Skove spiller den vigtigste rolle i forhold til at opretholde harmoni i naturen. – Amma