Budskab fra Amma: Verden har brug for Moderskab

Et indlæg af Amma på journal.thriveglobal.com d. 26. august 2017:

Begrundelsen for at opvågningen af kvinder og kvaliteter som medfølelse, tålmodighed og uselviskhed er essentielle for fred og fremgang.

Mænd og kvinder er ligeværdige, ligesom vores to øjne. Vil man måske nogensinde påstå, at det venstre øje er vigtigere end det højre? Eller at det højre øje er vigtigere end det venstre? Mænd og kvinder er skabt for at komplementere hinanden – til at fungere i harmoni og samarbejde. Kun når begge køns essentielle kvaliteter bliver værdsat, og de behandler hinanden med gensidig kærlighed og respekt, vil et samfund opnå fred og fremgang. Desværre er dette ikke tilfældet i størstedelen af ​​verden.

Opvågningen og opløftelsen af kvinder er en af vor tids mest presserende nødvendigheder. Dette gælder for alle kvinder – ikke kun dem i udviklingslandene. I de lande, hvor materialismen dominerer, bør kvinderne slå øjnene op for spiritualiteten, og i de lande, hvor de tvinges til at indskrænke sig under traditionernes snævre bånd, bør kvinderne vækkes til moderne tænkning. Der har længe eksisteret en udbredt tro på, at kvinder og de kulturer, de lever i, vil vågne op i kraft af uddannelse og materiel udvikling, men tiden har lært os, at denne forestilling er for snæver. Kun når kvinder tager spiritualitetens evige visdom til sig og samtidig får en moderne uddannelse, vil deres indre styrke vækkes. Så vil de gå i aktion.

Hvem skal da vække kvinden? Det er hende, der bliver nødt til at vække sig selv. Selv om overtro og primitive skikke og regler fortsætter med at eksistere, kan de i sandhed ikke forhindre kvindens oprejsning – det kan ingen ydre kraft. Alligevel er mange kvinders sind viklet ind i disse spindelvæv. De må selv bryde fri. Alle de kræfter og kvaliteter, som kvinder behøver til at frigøre sig – kærlighed, empati og tålmodighed – er medfødte og findes i deres indre, fordi disse kvaliteter er selve essensen af deres iboende moderskab. Kvinder behøver blot at åbne øjnene for dette moderskab.

Situationen hos mange kvinder kan sammenlignes med den, en lænket elefant befinder sig i. Når en baby-elefant er i fangenskab, bliver den bundet til et træ med et stærkt reb eller en kæde. Men fordi en elefants natur er at strejfe frit, forsøger baby-elefanten at bryde fri, men det er den ikke stærk nok til. Til sidst opgiver den. Senere når elefanten er fuldt udvokset, behøver man blot at binde den til et lille træ, endda bare med et tyndt reb. Nu ville elefanten sagtens kunne bryde fri, men fordi dens sind er betinget og begrænset af dens tidligere erfaringer, forsøger den ikke engang at bryde fri. Dette er, hvad der sker for mange kvinder.

Det uendelige og iboende potentiale i mænd og kvinder er det samme. Hvis kvinder virkelig har viljen, vil det ikke være så svært for dem at bryder de lænker, som et samfunds regler og betingelser påtvinger dem. De begrænsninger, kvinder tror de har, er ikke virkelige. Kvinder bør samle styrken til at overvinde dem. De har allerede denne styrke i deres indre. Når først denne kraft er vækket til live, er der ingen, der kan standse deres fremmarch på alle livets fronter.

Kvinder rummer til syvende og sidst alt det i sig, som de behøver for at vågne op og rejse sig, men det vil bestemt hjælpe med de rigtige omstændigheder og andres støtte. Det er helt nødvendigt at udrydde forældede og invaliderende sociale og religiøse forestillinger, der taler for at undertrykke kvinder. Desuden bør ingen mand forhindre en kvindes fremgang. Mænd bør træde til side for hende – faktisk bør de rydde vejen for hende.

Uheldigvis nærer mange mænd stadig en hel del modstand, når det kommer til fuldt ud at skulle forstå, acceptere og anerkende kvindens værdi. En lille joke kan illustrere dette: I en landsby boede der en dybt spirituel kvinde, hvis højeste lykke var at hjælpe andre. Hun blev udpeget som områdets første kvindelige præst. Hendes store medfølelse, ydmyghed og visdom blev værdsat af landsbyboerne. Dette gjorde de mandlige præster misundelige. En dag blev alle præsterne inviteret ud på en ø, der lå tre timers sejlads derfra. Da de mandlige præster gik ombord på skibet, fandt de til deres ærgrelse ud af, at den kvindelige præst allerede var steget ombord. Lidt efter lettede skibet anker, men efter en times sejlads satte motoren ud. Kaptajnen havde glemt at fylde tanken op. Ingen andre både var til at få øje på, og ingen vidste, hvad de skulle stille op. Pludselig rejste den kvindelige præst sig og sagde: ”Bare rolig! Jeg henter mere benzin.” Hun trådte derpå ud af båden og begyndte at gå på vandet, mod land. De mandlige præster blev forbavsede, men kom hurtigt med en spids bemærkning: ”Se på hende! Hun ved ikke engang, hvordan man svømmer.”

Dette forbliver mange mænds attitude. De fortsætter med at nedgøre kvinders bedrifter. Det er nødvendigt, at mænd forstår, at kvinder på ingen måde er objekter som en båndoptager, de kan kontrollere: play, pause, stop, rewind… Desuden er det nødvendigt for mænd at indse, hvor enormt et tab det er når kvinder undertrykkes. På grund af mændenes modarbejdelse mister samfundet mere end halvdelen af det potentielle bidrag fra over halvdelen af befolkningen.

Kvinder bliver dog også nødt til at slippe deres tendens til at finde fejl hos mænd. Mænd kan ikke anklages fuldt ud for deres holdninger. Ligesom kvinderne er de også betingede af deres samfund. I stedet for at beskylde mændene, bør kvinderne tålmodigt, kærligt og gradvist forsøge at forbedre dem. Hvis vi prøver at forcere et blomsterskud til at blomstre ved tvinge det åbent, så vil blomstens skønhed og duft gå tabt. Vi må tillade den at blomstre helt naturligt.

Ingen ægte religion ser ned på kvinder eller taler om dem på en nedsættende måde. Faktisk finder vi, at hvis vi kigger dybt nok ind i alle religioner, fremhæver de alle en stor kærlighed og respekt for det feminine. I Indien har Det Højeste Væsen aldrig kun været tilbedt i en eksklusiv maskulin form. Det bliver også tilbedt som Gudinden – som Sarasvati, gudinden for visdom og læring, som Laksmi, gudinden for fremgang og velstand og som Durga, gudinden for styrke og magt. Engang ærede mænd kvinder, som legemliggørelsen af disse kvaliteter. Hun blev betragtet som en manifestation af Den Guddommelige Moder. Desværre skete der det, at på et tidspunkt blev denne forestilling forvansket og udskilt fra vores kultur på grund af visse indflydelsesrige mænds selviskhed og deres begær efter dominans.

Når vi yder en indsats for at gøre op med forældede sociale og religiøse forestillinger, der undertrykker kvinder, vil vi ofte blive støttet. Indtil for nyligt havde kvinder ikke lov til at bede i templernes inderste og allerhelligste rum, de måtte heller ikke indvie et tempel eller udføre vediske ritualer. Kvinder måtte ikke engang synge vediske mantraer. Men vores ashram opmuntrer og udpeger kvinder til at udføre disse handlinger, og jeg forestår selv indvielses-ceremonierne i alle de templer, vi bygger. I begyndelsen var der mange, der protesterede imod dette. Til alle dem, der satte spørgsmålstegn ved vores praksis, forklarede jeg, at vi tilbad en Gud, som er hinsides alle forskelle, og som ikke skelner mellem mand eller kvinde. Til slut fik vi opbakning fra de fleste. Faktisk var de forbud mod kvinder aldrig en del af hindu-traditionen. De var med al sandsynlighed på et senere tidspunkt opfundet af mænd for at udnytte og undertrykke kvinder.

Det er en gængs opfattelse, at den religion, der tildeler kvinder den laveste status, er islam, men i koranen nævnes kvaliteter som medfølelse og visdom – også Gud med en essentiel feminin natur. Kristus betragtede også kvinder og mænd som lige.

For dem der har realiseret Gud – Kristus, Buddha, Krishna m.fl. – er der ingen forskel mellem mænd og kvinder. Sådanne oplyste sjæle ser ligeværdigheden. Hvor end der findes regler, der forhindrer kvinder i at nyde deres retmæssige frihed – regler der hæmmer deres fremgang i samfundet – så er disse ikke Guds befalinger, men er skabt af mænds selviskhed.

Hvis vi vil lære alfabetet, skal vi begynde med ABC, ikke ÆØÅ. Hvad er kvindernes ABC? Hvad er i hver en fiber i kvindens krop? Det er hendes iboende essentielle moderskab. Uanset hvilket arbejdsområde en kvinde vælger, bør hun ikke glemme disse dyder, som Gud eller naturen har givet hende. En kvinde bør omhyggeligt udføre alle sine handlinger med udgangspunkt i disse kvaliteter. Det betyder ikke, at en kvinde nødvendigvis skal have børn – bare at hun aldrig bør opgive sin grundlæggende karakter. I stræben efter at genvinde deres retmæssige stilling i samfundet bør kvinder aldrig miste denne vigtige natur. Det er umuligt for kvinder at opnå ægte frihed ved at efterligne mænd. Hvis kvinder vender ryggen mod det feminine princip, vil det kulminere i både kvindernes og samfundets fuldstændige svigt. Verdens problemer vil kun blive forværret.

Faktisk er opvågningen af ​​de kvaliteter, der er forbundet med moderskab, noget der er behov for snart skal ske. Ikke alene kvinder, men også mænd bør stræbe efter at vække sådanne dyder. Kærlighed til vækket moderskab er kærlighed og medfølelse ikke kun til ens egne børn, men til alle mennesker, dyr og planter, klipper og floder – en kærlighed udvidet til alt i naturen og alle skabninger. Dette universelle moderskab er guddommelig kærlighed, og det er Gud.

Hvis fremtiden skal være en smuk, duftende og fuldt udfoldet blomst, skal kvinder og mænd på alle områder slå sig sammen. Dem, der ønsker fred og tilfredshed, skal være opmærksomme på dette lige nu, i dette øjeblik. Kvinders og mænds hjerter og sind er nødt til at smelte sammen og blive ét, for at der kan skabes en lovende fremtid.

Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) er en verdensberømt humanitær og spirituel leder. Amma er leder af Embracing the World, en sammenslutning af multinationale non-profit organisationer af frivillige, der er dedikeret til at levere mad, tøj og husly til de fattige og trængende. Embracing the World har hjulpet mere end 100.000 kvinder til at starte deres egne hjemmebaserede virksomheder ved hjælp af erhvervsuddannelse, mikrofinansiering og selvhjælpsgrupper. Amma er også kansler for Amrita Universitetet, som i 2016 blev gjort til Indiens første ’UNESCO Chair’ for ligestilling og styrkelse af kvinder. Hver dag kommer tusindvis af mennesker til Amma for at søge trøst, spirituel visdom og velsignelse, som hun giver i form af moderligt kram. Læs mere om Amma her.