Ammas julebudskab 2021

Vi møder vores næste i dagligdagen

Kristus sagde: ”Elsk din næste som dig selv.” At være god ved vores næste er en kvalitet som vi bør have i alle situationer og i hvert eneste øjeblik.

“Mahatmaer levede deres liv som forbilleder for menneskene for at vække dem og hæve deres bevidsthedsniveau. Dét at vores verden har overlevet i den grad, som den har, er et bevis på det lys de udstrålede. Løsningen på al den elendighed og alle de vanskeligheder som menneskeheden har – i fortiden, nutiden og fremtiden – kan sammenfattes i bare to ord: ”praktisér dharma”.

Amma understreger at dette er løsningen på alle vores problemer.

Når vi skal bygge et hus, så har vi først en arbejdstegning, som huset derefter bliver konstrueret efter. Følger vi denne fremgangsmåde, er der ingen grund til frygt. Det er det samme, når vi følger dharma. Alle mennesker har deres dharma. Enhver situation har sin egen dharma, og enhver rolle vi spiller, har også sin dharma. Mange facetter af dharma er baseret på omstændigheder, tid, sted og kultur.

Mahatmaer har altid været engageret i aktivitet. Der fandtes selvrealiserede konger som udførte alle deres pligter selv. Sri Rama og Sri Krishna engagerede sig ikke bare selv i aktiv handling, men inspirerede også andre til at gøre det.

Sri Krishna blev født ind i de mest udfordrende omgivelser – et fangehul. Onde kræfter prøvede ihærdigt at forhindre ham i at inkarnere. Men hvem kan blokere Guds kraft? Hans forældres, Vasudevas og Devakis bønner blev omsider hørt. Dette lærer os at lige meget hvor mange forhindringer en spirituel aspirant står overfor, må han aldrig miste håbet.

Børn som I alle ved, bliver lærredet aldrig påvirket af hvad der sker i filmen, selvom den vises på lærredet i biografen. På samme måde er Mahatmaer i stand til at træde et skridt tilbage og bare iagttage og være vidne til de forskellige scenarier i deres liv som kommer og går. De accepterer med samme sindsro både det gode og det dårlige livet bringer. De er i stand til at bibeholde det indre smil i alle situationer.

Selv om Kristus var fuldkommen klar over at Judas en dag ville forråde ham, accepterede han ham på lige fod med alle sine andre disciple. Kærlighed gør ingen forskel på dem. Vandet i Ganges-floden opfattes af nogle som værende helligt, mens andre blot bruger det som skyl i toilettet. Behandler Ganges dem forskelligt? På samme måde kender Mahatmaer kun til at elske. De ved at det menneskelige sind altid er i forandring. Selv når de godt ved at én vil vige fra den retskafne vej i fremtiden, bliver de ved med at øse ud af deres kærlighed. De giver alle muligheden for at hæve sig op på dydens vej. Uanset hvor længe man lever sammen med en Mahatma så forandrer man sig ikke, hvis ens hjerte ikke åbner sig.

Hvert individ er ansvarlig for sine egne fejltagelser. Den der har begået fejl, må oprigtigt angre sine fejl og fuldkommen overgive sig. Ligesom der ikke kan være mere vand i en fyldt kande, således kan et sind der føler sig overlegent, ikke tage imod noget. I en kande der er vendt på hovedet, kan der heller ikke fyldes blot én dråbe vand. Vand som hældes i en potte med mudder i, vil også blive mudret. Så medmindre en person angrer sine forkerte handlinger, vil det være vanskeligt for ham at ændre sig. Hvis han mangler indre overgivelse, vil det være svært for ham at forandre sig.

Samvær med en Mahatma er en mulighed, de tilbyder andre. Hvis denne chance ikke udnyttes passende af andre, så er det kun dem der taber. Det er hvad der skete for Judas. Selvom nogen prøver alt hvad han kan, for at skade en Mahatma, så vil han aldrig være i stand til at forstyrre Mahatmaens indre fred og lyksalighed. Mahatmaen ved at kun sandheden vil sejre i sidste ende.

Ånden bag julen er at elske hverandre, at give og at dele. Helligdagene tilskynder os at opgive had og uvenskab, tilgive og glemme.

Når vi er parate til at lytte til de nødlidendes sorger, når vi kan sige medfølende ord til dem, når vi begynder at hjælpe dem der går igennem en svær tid, så er det i virkeligheden os selv, vi opløfter. “Elsk din næste som dig selv,” som Kristus sagde. Vi skal forsøge at være næstekærlige i alle situationer og i hvert øjeblik. Dem vi møder i vores daglige liv, er vores næste. Hvis vi kan være næstekærlige med dem, vi er nære med, så behøver vi ikke at lede efter fred andre steder. Så har vi allerede opnået fred.

Til Jul er vi fyldt med entusiasme, begejstring og glæde. Vi glemmer alt, tager nye klæder på, tænder lyskæder og udveksler gaver. Måtte vores fejring ikke begrænses kun til formelle traditioner, men også gøre os i stand til at lytte til sjælens stemme og handle derefter. Måtte alle sådanne helligdage være muligheder for dét.

Med hele vores sind, med hele vores hjerte, med al vores kraft, med fuldkommen hengivelse og tro må en indre overgivelse finde sted i os, så vi bliver i stand til at tage imod Guds nåde.

Måtte Nåden velsigne mine børn.