Moderskabets kraft skal vågne i alle verdens mennesker

En tale holdt af Hendes Hellighed Sri Mata Amritanandamayi under Det globale fredsinitiativ ved kvindelige ledere inden for religion og spiritualitet, i Palais des Nation, Genève
7. oktober 2002

Denne tale må kun gengives helt eller delvis på tryk samt via elektroniske medier ved udtrykkelig tilladelse fra Mata Amritanandamayi Math, Amritapuri, Kollam, India 690525.

“Amma bøjer sig for alle jer som i sandhed er legemliggørelsen af den højeste bevidsthed og kærlighed.

Kvinder og mænd er lige i Ammas øjne. Det er Ammas ønske ærligt at udtrykke sine synspunkter på netop dette emne. Disse betragtninger har ikke nødvendigvis noget at sige til alle mennesker, men dog nok til de fleste.

For tiden sover de fleste kvinder. Kvinder bliver nødt til at vågne op og stå frem! Det er et af de mest påtrængende behov i vor tidsalder. Og det er ikke kun kvinder i udviklingslandene, der skal vågne op – det bør ske for kvinder over hele verden. Kvinder i lande hvor materialisme er fremherskende, bør vågne op til spiritualitet. Og kvinder i lande hvor man er tvunget til at holde sig inden for religiøs traditions snævre mure bør vågne op til en moderne måde at tænke på. Det har været almindeligt antaget, at uddannelse og materielle fremskridt ville få kvinder og de kulturer de lever i til at vågne op. Men med tiden har vi indset, at denne forestilling er for snæver. Kun hvor kvinder, samtidig med at de får en moderne uddannelse, tilegner sig spiritualitetens evige visdom, vil deres indre kraft vågne –– og de vil skride til handling.

Hvem skal vække kvinden? Hvad er det der modarbejder hendes opvågnen? I sandhed, ingen ydre kraft kan overhovedet forhindre kvindens medfødte moderlighed – egenskaber som kærlighed, empati, tålmodighed i at vågne. Det er hende – og hende alene – der selv må vågne op. En kvindes sind er den eneste barriere som forhindrer det i at ske.

Regler og overtro som nedvurderer kvinder er stadig fremherskende i de fleste lande. Primitive skikke, som mænd i gamle dage opfandt for at kunne undertrykke og udbytte kvinder, eksisterer fremdeles i vor tid. Kvindesindet er blevet omspundet af disse skikkes væv. Kvinden har hypnotiseret sig selv, og nu må hun ved egen hjælp vikle sig ud af dette magnetfelt. Det er den eneste måde.

Et godt eksempel på dette er en elefant. Den har i sin snabel styrke nok til at rykke træer op med rode. Men en elefant, der lever i fangenskab, har siden den var lille hele tiden stået bundet til træ med et stærkt reb eller en kæde. Eftersom elefanter af natur vil strejfe omkring, prøver baby-elefanten instinktivt af al magt at slide sig løs. Men den er ikke stærk nok. Når den indser at dens anstrengelser er til ingen nytte, giver den op og holder op med at kæmpe. Senere, når elefanten er fuldvoksen, kan man binde den til et spinkelt træ med et tyndt lille reb. Den kunne sagtens slide sig fri ved at rykke træet op eller sprænge kæden. Men fordi dens sind er blevet indoktrineret af dens tidlige erfaringer, gør den ikke det ringeste forsøg på at komme fri.

Sådan går det også kvinder. Det er samfundet der gør det umuligt for kvindelig styrke at komme i spil. Vi har skabt en hæmning som gør at denne store, smukke styrke ikke kan udfolde sig.

Mænd og kvinder er født med samme grænseløse potentiale. Hvis kvinder virkelig ønsker det, vil det ikke være så svært at sprænge de lænker, som samfundet med dets regler og indoktrinering har pålagt dem. Kvinders største styrke ligger i deres medfødte moderlighed, i deres skabende, livgivende kraft. Og det er denne kraft der kan hjælpe kvinder til få langt mere betydningsfulde samfundsforandringer til at ske, end mænd nogensinde ville kunne.

Forældede, forkrøblende begreber arvet fra fortiden hindrer kvinder at nå spirituelle højder. Det er de spøgelser som stadig jagter kvinder, skaber frygt i dem og tager deres selvtillid fra dem. Kvinder burde give slip på frygt og usikkerhed – det er intet andet end illusioner. De begrænsninger kvinder tror de har, eksisterer ikke. Kvinder er nødt til at mobilisere deres styrke for at overvinde disse indbildte begrænsninger. De har allerede den styrke, den er lige her! Og når den styrke først er vakt til live, vil ingen kunne hindre kvinderne i at gøre sig gældende på alle livets områder.

Mænd tror som regel på muskelkraft. På et overfladisk plan ser de kvinder som deres mødre, koner, søstre. Men der er ingen grund til at tilsløre den kendsgerning, at mænd på et dybere plan stadig har ret så stor modstand når det gælder virkeligt at forstå, acceptere, og anerkende kvinder og livets kvindelige aspekt.

Amma husker en historie. I en landsby levede der en dybt spirituel kvinde, som fandt uendelig lykke i at tjene andre. De religiøse ledere i landsbyen valgte hende som en af deres præster. Hun var den første kvinde der blev udnævnt til præst i det område, og de mandlige præster syntes bestemt ikke om det. Landsbyens indbyggere værdsatte hendes store medfølelse, ydmyghed og visdom. Dette skabte stor misundelse blandt de mandlige præster.

En dag blev alle præster inviteret til et religiøst møde på en ø, tre timers sejlads borte.. Da præsterne gik ombord, opdagede de til deres mishag at den kvindelige præst allerede sad der. De mumlede til hinanden: ”Hjælp! Hun vil simpelthen ikke lade os være!” Båden sejlede. Men en time efter døde motoren pludselig og båden standsede. Kaptajnen udbrød, ”Åh nej, vi sidder fast! Jeg har glemt at hælde benzin på tanken!” Ingen vidste hvad de skulle gøre. Der var ingen anden båd i sigte. Men så rejste den kvindelige præst sig og sagde: ”Tag det roligt, brødre, jeg går efter mere benzin.” Så trådte hun ud af båden og gik derfra på vandet. De mandlige præster så forundret til, men der gik ikke lang til før en sagde: ”Se til hende! Hun kan ikke engang svømme!”

Dette er mænds holdning i al almindelighed. Det ligger i deres natur at nedvurdere og fordømme kvinders præstationer. Kvinder er ikke til pynt, ej heller bestemt til at blive styret af mænd. Mænd behandler kvinder som potteplanter og gør det dermed umuligt for dem at vokse op til fuld udfoldelse.

Kvinder blev ikke skabt til mænds fornøjelse. De blev ikke skabt som værtinder for te selskaber. Mænd bruger kvinder som de bruger båndoptagere. De kan lide at styre dem ligesom de efter behag trykker på play – eller på pauseknappen på båndoptageren.

Mænd anser sig for kvinder overlegne, både fysisk og intellektuelt. Denne arrogante og ubegrundede holdning hos mænd – at kvinder ikke kan overleve i samfundet uden at have en mand at støtte sig til – skinner igennem i alt hvad mænd gør.

Hvis man finder fejl i en kvindes karakter, bliver hun, selvom hun er et uskyldigt offer, forkastet af samfundet og ofte endog af sin familie. Til gengæld kan manden være lige så umoralsk han har lyst til, og der bliver ikke krummet et hår på hans hoved. Ham stiller man ikke spørgsmålstegn ved.

Selv i materielt højtudviklede lande bliver kvinder trængt i baggrunden når det drejer sig om at dele politisk magt med mænd. Det er interessant at udviklingslandene, sammenlignet med højtudviklede lande, er langt forud når det gælder at skabe muligheder for at kvinder kan gøre sig gældende i politik. Bortset fra nogle få, som kan tælles på en hånd, hvor mange kvinder finder vi så på verdenspolitikkens arena? Skyldes det kvinders udygtighed, eller skyldes det mænds arrogance?

De rette omstændigheder og støtte fra omgivelserne vil helt sikkert hjælpe kvinder til at vågne op og komme i gang. Men det i sig selv er ikke nok. De må også kunne lade sig inspirere af disse omstændigheder og finde deres egen indre styrke. Sand kraft og styrke kommer ikke fra omgivelserne, det kommer indefra

Kvinder må finde ind til deres mod. Mod udspringer af sindet, det er ikke en egenskab ved kroppen. Kvinder har kraft til at kæmpe mod de samfundslove som forhindrer deres fremskridt. Dette er Ammas egen erfaring. Skønt meget er forandret, er Indien stadig et land hvor mændene har overtaget. Selv i dag bliver kvinder udnyttet i den religiøse konventions og traditions navn. Men også i Indien er kvinder ved at vågne op og begynde at handle. Indtil for nylig var det ikke tilladt kvinder at betræde det allerhelligste i et tempel. Kvinder kunne heller ikke indvie eller udføre vediske ritualer. Kvinder havde ikke engang ret til at recitere vediske mantraer. Men Amma tilskynder og udnævner kvinder til at udføre disse ritualer. Og det er Amma som udfører indvielsesceremonierne i alle de templer, der er opført af vor ashram. Der var mange der protesterede mod at kvinder udførte disse tjenester, fordi alle disse ceremonier og ritualer kun har været udført af mænd i mange generationer. Amma forklarede alle dem der satte spørgsmålstegn ved hvad vi gjorde, at vi ærer én Gud som er hinsides alle forskelle, en Gud som ikke skelner mellem mand og kvinde. Det har senere vist sig, at størstedelen har støttet dette revolutionære skridt. Disse forbud mod kvinder har faktisk aldrig været en del af den hinduistiske tradition. De blev højst sandsynligt opfundet senere af folk som tilhørte højere samfundsklasser, i den hensigt at udnytte og undertrykke kvinder. De eksisterede ikke i oldtidens Indien.

I det gamle Indien var de sanskrit ord, som en ægtemand brugte når han tiltalte sin kone: Pathni – den der fører ægtemanden gennem livet, og Dharmapathni – den der fører sin mand på dharma’’ens vej, (dharma = retsindethed og ansvarlighed), og Shahadharmachiarini – den der går dharmaens vej sammen med sin ægtemand. Disse ord indicerer at kvinder nød samme status som mænd, eller måske endog en endnu højere. Ægteskabet var helligt, for hvis man lever det med den rette holdning og den rigtige forståelse, hvor mand og kone støtter hinanden, så vil man nå livets højeste mål – Selv-realisation eller Guds-realisation.

I Indien er det Højeste aldrig blevet dyrket udelukkende i mandlig form. Det Højeste bliver tillige dyrket som kvindeligt i dets mange aspekter, for eks. som Saraswati, visdommens og studiernes gudinde som Laxmi, fremgangens og velstandens gudinde og som Sanatana Laxmi, den gudinde, som giver nyt liv i en kvinde. Eller dyrket som Durga, gudinden for styrke og kraft. Der var engang, hvor mænd ærede kvinder som jordiske udtryk for netop disse egenskaber. De blev anset for at være Gudindens redskaber, det synlige udtryk for hendes egenskaber her på jorden. Men på et eller andet senere tidspunkt blev denne dybe sandhed forvrænget og amputeret fra vor kultur af visse indflydelsesrige mænd der med egoisme og magtbegær ville herske over alle.. Og således gik det da til at mennesker glemte eller ikke længere ville vide af denne dybe forbindelse mellem kvinden og Den Guddommelige Moder.

Det er en udbredt antagelse at den religion der giver den laveste status til kvinder er Islam. Men Koranen taler om guddommelige kvaliteter som medfølelse og visdom, og om Guds Væsen som kvindeligt.

Inden for Kristendommen bliver det Højeste dyrket udelukkende som Fader, Søn og Helligånd. En erkendelse af Guds kvindelige aspekt er ikke særlig udbredt. Kristus anså kvinder og mænd som ligeværdige.

For at Jesus, Krishna og Buddha kunne fødes var en kvinde nødvendig. For at Gud kunne inkarnere, havde Gud brug for en kvinde, som gennemgik al graviditetens og fødselens smerte og trængsler. Det kunne en mand ikke. Og dog er der ingen der tager den uretfærdighed op det er at kvinder bliver behersket af mænd. Ingen sand religion vil se ned på kvinder eller tale nedsættende om dem.

For dem der har realiseret Gud, er der ingen forskel mellem mandligt og kvindeligt. Det realiserede menneskes syn er ikke-dualt.

speaking

Så hvis der noget sted i verden eksisterer regler som forhindrer kvinder i at nyde den frihed der tilkommer dem, regler som blokerer deres fremskridt i samfundet, så er de regler ikke Guds Bud, men de er fostret af mænds selviskhed.

Hvilket øje er det vigtigste, det venstre eller det højre? Begge er lige vigtige.

Sådan er det også med mænds og kvinders status i samfundet. Begge skal være sig deres enestående ansvar – eller dharma – bevidst. Mænd og kvinder bliver nødt til at støtte hinanden. Kun på den måde harmonien i verden bevares. Først når mandligt og kvindeligt bliver kræfter der komplementerer hinanden og bevæger sig fremad i samarbejde og gensidig respekt, vil fuldkommenheden nås.

I virkeligheden er manden en del af kvinden. Ethvert barn ligger først i sin moders mave, som en del af kvindens egen væren. Hvad fødselen angår, så er mandens eneste bidrag at give sin sæd. For ham er det blot et øjebliks lyst, for kvinden ni barske måneder. Det er kvinden der modtager, undfanger det nye liv og gør det til en del af sit egen væren. Hun skaber den mest gunstige atmosfære for at det nye liv kan vokse i hende, og føder så dette liv. Kvinder er først og fremmest mødre, skabere af liv. Der ligger en skjult længsel i alle mennesker efter at blive genindsvøbt i en moders betingelsesløse kærlighed. Det er en af de subtile grunde til at en mand føler sig tiltrukket af en kvinde – fordi en mand er født af en kvinde.

Ingen kan betvivle moderskabets realitet – at mænd er skabt af kvinder. Og dog vil de som nægter at komme ud af deres puppe af snæversyn aldrig blive i stand til at forstå. Man kan ikke forklare lys til den, der kun kender mørket.

Moderskabets lov er magtfuld og umådelig som universet. Med moderskabets kraft i sig kan en kvinde påvirke hele verden.

Er Gud mand eller kvinde? Svaret på det spørgsmål er at Gud er hverken mandlig eller kvindelig –– Gud er ”Det” Men hvis du insisterer på at Gud må have et køn, så er Gud mere kvinde end mand, fordi det mandlige er indfoldet i det kvindelige.

Enhversomhelst – mand eller kvinde – som er modig nok til at overskride de grænser, som sindet sætter, kan opnå denne tilstand af universelt moderskab. Den kærlighed som udstrømmer fra den i hvem det universelle moderskab er vakt, er en medfølelse som omfatter ikke blot ens egne børn, men alle mennesker, dyr og planter, sten og floder – en kærlighed som omfatter hele naturen, alle skabninger. Og helt sikkert, for en kvinde, i hvem det sande moderskab er vågnet, er alle væsener endes egne børn. En sådan kærlighed, en sådan moderfølelse, er guddommelig kærlighed – og det er Gud.

Mere end halvdelen af verdens befolkning er kvinder. Det er et stort tab når man nægter kvinder friheden til at gøre fremskridt, og når man nægter dem den høje status der tilkommer dem i samfundet. Når man nægter kvinder den status, går samfundet glip af kvindernes positive medvirken.

Når man undergraver kvindernes position, bliver deres børn også svage. Således mister en hel generation sin styrke og vitalitet. Kun når kvinder bliver æret, som kvinder bør, kan vi skabe en verden af lys og bevidsthed.

Kvinder kan udføre alle opgaver akkurat ligeså godt som mænd – måske endda bedre. Kvinder har viljestyrke og kreativ energi nok til at udføre et hvilket som helst arbejde Det kan Amma sige ud fra sin egen erfaring. Hvilken slags handling det end drejer sig om, kan kvinder nå usædvanlige højder, og dette gælder specielt når vi taler om den spirituelle vej. Kvinder har den sindets renhed og den intellektuelle kapacitet der kræves for at gå den vej til ende. Men de skulle kunne begynde deres handling – af hvilken art den end var – fra et positivt udgangspunkt. Hvis begyndelsen er god, vil den midterste og den sidste fase også blive gode, når man bare har tålmodighed, tro og kærlighed. Men når kvinder så ofte kommer til kort i livet, skyldes det en forkert begyndelse, baseret på et mangelfuldt grundlag. Man kan ikke bare sige at kvinder burde have samme status i samfundet som mænd; problemet er at kvinder får en dårlig start i livet, på grund af dårlig indsigt og mangelfuld viden. Så det kvinder kæmper for, er altså at nå til enden uden at kunne nyde godt af den rigtige begyndelse.

Hvis vi vil lære at læse det romerske alfabet, må vi begynde med ABC, og ikke med XYZ. Og hvad er en kvindes ABC? Hvad er den inderste nerve i en kvindes væsen, hendes hele liv? Det er hendes medfødte egenskaber, de essentielle sider af hendes moderskab. Uanset hvilket arbejde en kvinde vælger, må hun ikke glemme de dyder som Gud eller Naturen så rundhåndet har overøst hende med. En kvinde bør under udførelsen af alle sine handlinger forblive dybt rodfæstet i disse egenskabers jordbund. Ligesom ABC er begyndelsen af alfabetet, er moderskab den grundliggende egenskab hos en kvinde. Denne helt centrale del af sig selv må hun ikke give slip på, før hun går videre til højere niveauer.

Kvinder har mange former for styrke som man almindeligvis ikke finder hos en mand. En kvinde er i stand til at dele sig op i mange, og i modsætning til mænd er kvinder i stand til at gøre adskillige ting samtidig. Selvom hun må stykke sig selv ud og gøre mange ting samtidigt, så har kvinden den gave at kunne udføre alt med stor skønhed og fuldkommenhed. Også i rollen som moder er kvinden i stand til at udvikle mange forskellige facetter af sit væsen – hun skal være varm og blid, stærk og beskyttende, og en streng opdrager. Dette sammenfald af egenskaber ser vi ikke så ofte hos mænd. Så kvinder har faktisk større ansvar end mænd. Det er kvinder der er garanter for at hæderlighed og sammenhold råder i familie og samfund

En mands sind kan nemt identificere sig med hans tanker og handlinger. Mandlig energi kan sammenlignes med stillestående vand, den flyder ikke. En mands sind og intellekt klæber sædvanligvis til det arbejde han udfører. Det er vanskeligt for mænd mentalt at skifte fokus. Det er årsagen til at mange mænds professionelle og familiære liv bliver blandet sammen. De fleste mænd kan ikke holde de to ting adskilt. Det kan kvinder til gengæld, det er de født med. Det er dybt indgroet tendens hos en mand at tage sin professionelle persona med hjem og opføre sig i overensstemmelse med den i sit forhold til kone og børn. Mens de fleste kvinder er i stand til at holde familieliv og arbejdsliv adskilt.

Kvindelig energi eller kvindens energi er flydende som en flod. Det gør det let for en kvinde at være mor, kone, og en god ven som indgyder sin mand tillid. Hun har den særlige gave at kunne være vejleder og rådgiver for hele familien. Udearbejdende kvinder er mere end egnede til at klare den opgave også.

Den medfødte moderskabskraft i en kvinde hjælper hende til at finde en dyb følelse af fred og harmoni i sig selv. Dette sætter hende i stand til at tænke over tingene og handle på samme tid, mens manden har en tendens til at reflektere mindre og handle mere. En kvinde kan lytte til andre menneskers bekymringer og reagere med medfølelse, og dog kan hun, når hun stilles overfor en udfordring, være ligeså stærk og handlekraftig i situationen som nogen mand.

I verden af i dag bliver alting forurenet og gjort unaturligt. I et sådant miljø bør en kvinde være særlig opmærksom på at hendes moderlighed – kernen i hendes kvindelige væsen – ikke forurenes og forkrøbles.

Der er en mand i enhver kvindes allerinderste, og en kvinde i det allerinderste af enhver mand. Denne sandhed dæmrede under meditation for store helgener og mystikere allerede for århundreder siden. Det er hvad begrebet Ardhanariswara (halvt gud og halvt gudinde) i den hinduistiske tro betyder. Hvad enten du er kvinde eller mand, vil sand menneskelighed først kunne vækkes i dig når der er ligevægt mellem kvindelige og mandlige egenskaber.

Også mænd har lidt meget som følge af at det kvindelige princip er blevet udvist af verden. På grund af undertrykkelsen af kvinder og neddæmpningen af det kvindelige aspekt hos mænd, er mænds liv blevet fragmenteret, ofte pinagtigt. Også mænd skal blive sig deres kvindelige egenskaber bevidst. De skal udvikle empati og forståelse i deres holdning overfor kvinder, og i deres samspil med verden.

Statistik viser at mænd – ikke kvinder – begår langt de fleste forbrydelser og mord i denne verden. Der er også en dyb sammenhæng mellem den måde mænd ødelægger Moder Natur på og deres holdning til kvinder. Vi må lade naturen få samme betydningsfulde plads i vore hjerter som vore egne biologiske mødre har.

Kun kærlighed, medfølelse og tålmodighed – kvinders fundamentale egenskaber – kan dæmpe mænds fundamentalt aggressive, overaktive tendenser. På tilsvarende måde er der kvinder der har brug for mænds egenskaber, for at deres gode og blide natur ikke skal lamme dem.

Kvinder er kraften bag og selve grundlaget for vores tilværelse i verden. Når kvinder mister kontakten med deres sande selv, ophører ligevægten i verden, og nedbrydningen sætter ind. Det er derfor helt afgørende at kvinder over hele verden gør alt hvad de kan for at genopdage deres sande natur, for kun da kan vi redde denne verden.

Hvad verden af i dag virkelig trænger til, er samarbejde mellem mænd og kvinder, baseret på en dyb enhedsfølelse i familie og samfund. Krige og konflikter, al mulig lidelse og mangel på fred i verden af i dag vil helt sikkert blive dæmpet meget ned, hvis kvinder og mænd begynder at samarbejde og støtte hinanden. Med mindre harmonien mellem det mandlige og det kvindelige, mellem mand og kvinde, bliver genoprettet, vil freden fortsat ikke være andet end et fatamorgana.

Der er to typer sprog i verden: intellektets og hjertets. Det tørre, rationelle intellekt ynder at skændes og angribe. Aggression er dets natur, det er rent mandligt, blottet for kærlighed og sans for sammenhæng. Det siger, ”Ikke alene har jeg ret og du uret, men jeg vil bevise det, koste hvad det koste vil, indtil du giver dig”. De mennesker der taler det sprog har som kendetegn at de vil kontrollere andre og gøre dem til dukker som danser efter deres pibe. De prøver at påtvinge andre deres mening; deres hjerter er lukkede. De tager sjældent hensyn til andres følelser. Det eneste de har i hovedet er deres eget jeg og deres hule forestilling om sejr.

Hjertets sprog, kærlighedens sprog, som bunder i det kvindelige princip, er helt anderledes. De som taler det sprog, negligerer deres eget ego. De har ingen interesse i at bevise at de selv har ret eller at alle andre har uret. De har dyb interesse for deres medmennesker, og ønsker at hjælpe, støtte og opløfte andre. I deres nærhed er transformation noget der simpelthen sker. De giver håb og lys til denne verden i en sådan grad, at man kan mærke det. Når sådanne mennesker taler, er det ikke for at prædike, for at gøre indtryk eller for at argumentere–– det er et ægte møde hjerte med hjerte.

Sand kærlighed har intet at gøre med begær eller selvoptagethed, det er ikke dig der er den vigtigste, det er den anden. I kærlighed er den anden ikke dit redskab til at opfylde dine egoistiske behov, du er selv det guddommeliges redskab til at gøre godt i denne verden. Kærlighed ofrer ikke andre, kærlighed giver gladelig af sit eget. Kærlighed er uselvisk – men ikke den uselviskhed man påtvinger kvinder, når man skubber dem til side og behandlet dem som ting. I sand kærlighed føler man sig ikke værdiløs, tværtimod, man åbner sig og bliver ét med alt – alt-rummende, badet i lyksalighed.

Uheldigvis er det i verden af i dag intellektets sprog der er fremherskende og ikke hjertets sprog. Øjne der ser med egoisme og begær – ikke med kærlighed – dominerer verden. Mennesker styret af fordomme påvirker mennesker med svagere mental modstandskraft og udnytter dem til deres eget formål. De Vises ældgamle læresætninger vender og drejer man, for at få dem passet ind i de snævre rammer som sættes af menneskers selviske begær. Begrebet kærlighed er blevet forvrænget. Det er derfor verden er fuld af konflikter, vold og krig.

Kvinden er menneskeslægtens skaber. Hun er den første guru, menneskehedens første vejleder og rådgiver. Tænk på de mægtige kræfter, positive eller negative, som et menneske kan slippe løs på verden. Enhver af os har en vidtrækkende virkning på andre, hvad enten vi ved det eller ej. En moders ansvar m.h.t. at influere og inspirere sine børn kan ikke undervurderes. Der er megen sandhed i at sige at der er en stærk kvinde bag enhver mand med succes. Hvor som helst man ser lykkelige, fredelige individer, ser børn med ædle egenskaber og gode tilbøjeligheder, mennesker med en umådelig styrke over for modgang og nederlag, mennesker som har et stort mål af forståelse, sympati, kærlighed og medfølelse med de lidende, og som giver sig selv til andre – så finder man som regel en dejlig moder som har inspireret dem til at blive hvad de er.

Mødre er dem der er bedst egnede til at så kærlighedens, det universelle broderskabs og tålmodighedens frø i det menneskelige sind. Der er et særligt bånd mellem moder og barn. Moderens indre egenskaber bliver givet videre til barnet gennem selve modermælken. Moderen forstår sit barns hjerte, udøser sin kærlighed over det, lærer det livets positive lære, og retter barnets fejl. Hvis man går gennem en mark med blødt grønt græs nogle få gange, så har man allerede lavet en sti. De gode tanker og positive værdier vi fremelsker i vore børn bliver hos dem for altid. Det er nemt at forme et barns karakter i en tidlig alder, og meget vanskeligt når barnet vokser til.

Engang, da Amma gav darshan i Indien, kom en ung mand op til hende. Han levede i den del af landet der er plaget af terrorisme. På grund af de hyppige drab og plyndringer var menneskene i det område meget forpinte. Han fortalte Amma at han var leder af en gruppe unge i det område, som gjorde et stort socialt arbejde. Han bad til Amma: ”Amma, jeg beder dig give de terrorister, som er så fulde af had og vold, den sande forståelse. Og for alle dem som har været vidne til så mange grusomheder og har lidt så meget, beder jeg dig om at fylde deres hjerte med tilgivelsens ånd. Ellers vil situationen blot forværres og der vil ikke være nogen ende på volden.”

Amma var så glad for at høre hans bøn om fred og tilgivelse. Da Amma spurgte ham hvad der havde fået ham til at vælge et liv i socialt arbejde, sagde han, ”Min mor var inspirationen bag det. Mine barndoms dage var mørke og rædselsvækkende. Da jeg var seks år, så jeg med mine egne øjne hvorledes min fredselskende far blev brutalt myrdet af terrorister. Mit liv var knust. Jeg var fuld af had, og jeg tænkte kun at få hævn. Men min mor ændrede min holdning. Nå jeg sagde til hende at jeg ville hævne min fars død en dag, sagde hun: ”Søn, vil din far få livet tilbage hvis du dræber disse mennesker? Se på din bedstemor, hvor trist hun altid er. Se på mig som har så svært ved at få det hele til at løbe rundt uden din far. Og se på dig selv, hvor ked af det du er fordi du ikke har din far hos dig. Vil du at flere mødre og børn skal lide som vi gør? Smerten vil være lige så hård for dem. Prøv at tilgive din fars mordere for deres frygtelige handlinger, og spred budskabet om kærlighed og universelt broderskab i stedet for.” Da jeg voksede op, prøvede folk at få mig til at slutte mig til flere terrorist sammenslutninger for at hævne min fars død. Men de tilgivelsens frø, som min mor havde sået i mig, havde båret frugt og jeg nægtede. Jeg gav flere af de unge det samme råd som min mor havde givet mig. Dette forandrede mange menneskers hjerte, som siden har sluttet sig til mig for at tjene andre.

Den kærlighed og medfølelse som denne dreng valgte at lade strømme ud i verden frem for had, stammede fra kærlighedens kildespring i hans moder.

Således påvirker en moder, gennem den indflydelse hun har på sit eget barn, hele verdens fremtid. En kvinde, i hvem det medfødte moderskab er vakt, bringer himlen ned på jorden hvor hun end er. Kun kvinder kan skabe en fredelig, lykkelig verden. Og således går det til, at den der rokker barnets vugge, er den samme som den der holder lampen så den kan lyse over verden.

Mænd burde aldrig hindre en kvinde i at nå frem til den position i samfundet der tilkommer hende.. De må forstå, at kvinders fulde bidrag til verden er af afgørende betydning. Mænd skal tværtimod gå af vejen for hende, ja, de skal bane vejen for hende, for at gøre det lettere for hende at komme frem.

En kvinde skal til gengæld tænke på hvad hun kan give samfundet, frem for hvad hun kan tage til sig selv. Den holdning vil helt sikkert hjælpe hende til at gøre fremskridt. Det er værd at understrege at en kvinde hverken har brug for at få noget forærende eller for at tage noget fra nogen. Det eneste hun skal er at vågne op. For så vil hun kunne give samfundet alt hvad hun ønsker at give det, og hun vil opnå alt hvad hun har brug for.

Hellere end at leve hele livet inden for køkkenets fire mure og ruste op dér, skal kvinder komme ud og dele med andre hvad de har at give og nå deres mål i livet. I dag, hvor konkurrence og vrede er normen overalt, er det kvinders tålmodighed og tolerance som skaber den harmoni der måtte findes i verden. Ligesom et komplet elektrisk kredsløb afhænger af tilstedeværelsen af både en positiv og en negativ pol, så er tilstedeværelsen af og bidraget fra både mænd og kvinder en forudsætning for at livet kan strømme af al sin kraft. Kun når kvinder og mænd komplementerer og støtter hinanden vil deres sjæls indre blomst folde sig ud.

I almindelighed lever vor tids kvinder i en verden skabt af og for mænd. Den verden har kvinder har ikke brug for; de skal finde deres egen identitet og således skabe samfundet påny. Men det er vigtigt at de husker hvad den egentlige mening med frihed er. Det er ikke et kørekort til at leve og opføre sig som det nu passer én, uanset konsekvenserne for andre. Det betyder ikke at kvinder og mødre skal løbe fra deres forpligtelser over for deres familie. En kvindes frihed og oprejsning skal begynde med hende selv. Og for at shakti, den rene kraft, kan vågne og stige op i en kvinde, skal hun først blive sig sine svagheder bevidst. Først da kan hun overvinde disse svagheder ved hjælp af sin viljestyrke, med *uselvisk arbejde, og spirituel praksis. (*selfless service: iflg. Hind. Filosofi det arbejde man udfører uden at forvente belønning til gengæld. Man giver det til Gud eller guruen.)

I kampen for at genvinde den position i samfundet som tilkommer dem må kvinder aldrig miste kontakten til deres essentielle natur. Denne tendens finder vi i mange lande, and den vil aldrig hjælpe kvinder til sand frihed. Det er umuligt at opnå sand frihed ved at imitere mænd. Hvis kvinder selv vender ryggen til det kvindelige princip, så vil det ende med både kvindernes og samfundets totale fallit. Så vil verdens problemer ikke blive løst, men tværtimod forværres. Hvis kvinder forkaster deres kvindelige egenskaber og prøver at blive som mænd ved kun at fremelske mandlige egenskaber, vil verdens ubalance blive endnu større. Det er ikke hvad vor tidsalder har brug for. Hvad der virkelig er brug for er at kvinder bidrager maksimalt til samfundet ved selv at udfolde deres indre universelle moderskab og samtidig udvikle deres maskuline egenskaber

Så længe kvinder ikke gør sig umage for at vågne op, er de på en måde selv ansvarlige for den snævre verden de skaber for sig selv.

Jo mere en kvinde identificerer sig med sit indre moderskab, jo mere vækkes hun til denne shakti, den rene kraft. Når kvinder begynder at udfolde denne kraft i deres indre, vil verden begynde at lytte mere og mere til deres stemmer.

Mange agtværdige enkeltmennesker og organisationer som FN støtter kvinders fremskridt. Denne konference er for os en mulighed for at bygge på det grundlag. Tillad Amma at dele nogle få forslag med jer.

1. Religiøse ledere bør gøre deres yderste for at lede deres tilhængere tilbage til hvad der er kernen i ægte spiritualitet, og i lyset heraf fordømme alle former for undertrykkelse og vold mod kvinder.

2. FN bør skride ind og skabe sikkerhedszoner for kvinder og børn i krigsområder og områder med religiøse stridigheder, hvor de er særligt udsatte.

3. Alle religioner og nationer bør fordømme så skændige skikke som drab på kvindelige fostre og nyfødte, og omskæring af kvinder.

4. Der bør nedlægges forbud mod børnearbejde.

5. Medgiftssystemet bør afskaffes.

6. FN og ledere af enhver nation bør intensivere deres bestræbelser for at standse handel med børn og seksuel udnyttelse af små piger. De lovmæssige konsekvenser af sådan adfærd bør have en effektivt afskrækkende virkning.

7. Det samlede antal voldtægter i verden er rystende. Og den kendsgerning at det i nogle lande er ofrene af voldtægten der bliver straffet, er ubegribeligt. Kan vi bare stå og se passivt til?

Der bør være fælles internationale bestræbelser på at opdrage unge mænd, med det formål at standse voldtægt og andre former for vold mod kvinder.

8. Kvinders værdighed krænkes af annoncer som behandler dem som sexobjekter. Vi bør ikke tolerere denne udnyttelse.

9. Religiøse ledere bør opfordre deres tilhængere til at gøre uselvisk arbejde til en integreret del af deres liv.

Moderskab er i efter sit væsen ikke begrænset til at gælde kvinder der har født. Det er et princip som er dybt rodfæstet i både mænd og kvinder. Det er en holdning i sindet. Det er kærlighed – og den kærlighed er selve livets åndedrag. Ingen ville finde på at sige: ”Jeg vil kun trække vejret når jeg er sammen med familie og venner. Jeg vil ikke ånde når mine fjender er til stede.” På tilsvarende måde er kærlighed og medfølelse med alle, hos de mennesker hvis følelse af moderskab er vågnet, lige så meget del af hele deres væren som det at trække vejret.

Amma føler at den kommende tidsalder bør vies til at genopvække moderskabets helende kraft. Det er vor eneste chance for at virkeliggøre vores drøm om fred og harmoni for alle. Og det er muligt! Det er helt op til os selv. Lad huske det og gå fremad.

Amma vil gerne takke alle dem, der har bidraget til at organiseret dette topmøde. Amma ærer dybt jeres bestræbelser på at skabe fred i verden”.

“Kvinder er selve grundlaget for vores eksistens i verden, og kraften bag den. Det er derfor helt afgørende at kvinder overalt gør deres yderste for at genopdage deres grundliggende natur, for kun da kan vi redde verden”. – Amma.