Uddrag fra Ammas Guru Purnima budskab 2021

23. juli 2021, Amritapuri  

Guru Purṇima bør ikke bare være en ydre afholdelse af et ritual. Det er en transformation som bør ske i det indre. Kun således vil I altid kunne opleve guruens nærvær og velsignelser.

En Sadguru har en synlig fysisk form, så vel som en usynlig spirituel tilstedeværen. Den synlige form er vigtig. Dog er den usynlige tilstedeværen den vigtigste. Når vinden blæser, så bevæger træets grene og blade sig. Dette afslører vindens form. Imidlertid er vinden til stede overalt og gennemtrænger alt. Dette er forskellen imellem Sadguruers fysiske form og deres spirituelle tilstedeværen.

Guru-sishya forholdet bliver kun fuldkomment hvis disciplen har tillid og selv-overgivelse. Guru-princippet, guruens tilstedeværen og guruens nåde er der altid, uanset tid og rum. Den er overalt og gennemtrænger alt. Ligesom moderens livmoder udvider sig for at tilpasse sig at babyen udvikler sig, således må disciplens hjerte også udvide sig. Ydmyghed, tiltro og den rette skelneevne må udvikles. Kun sådan vil disciplen blive i stand til at se guruen i stenene, i vinden, i havet og i ethvert sandkorn. Men det er ikke let at udvikle sådanne kvaliteter. Det er derfor man siger at kun når disciplen findes, findes guruen.

De som ønsker at være disciple må opfatte guruen som deres nærmeste ven. Det er let for os at lytte til og følge en god vens råd, én som oprigtig elsker os. Vi lytter opmærksomt med et åbent hjerte, fordi vi ved at vores ven kun vil råde os til noget som er gavnligt. Vores forståelse, kærlighed og tiltro til vores ven motiverer os og giver os styrke. Hvis vi opfatter vores guru som en sådan nær ven, vil det hjælpe os med gradvist at udvikle guru-discipel-forholdet – såvel som hengivelse og overgivelse.

Alt i verden er en blanding af gode og dårlige kvaliteter. Imidlertid er guruen én, der er helt fejlfri. Guruen er hel og fuldkommen. Derfor er alt dét guruen gør til gavn for disciplen. Solens stråler fortrænger mørket, men de kan også medføre solskoldning. Det er anderledes med månen. Selv mens den fortrænger mørket, udstråler den kølighed. Den er fuld af skønhed og glæder dem, der ser på den. Sådan er guruen. Guruen er som den skinnende fuldmåne der er helt pletfri. Gurens medfølelse daler ned over os som blide månestråler. Kun det, der er godt og gavnligt, kan komme fra en Sadguru. Men det betyder ikke, at en discipel ikke bliver skældt ud, når han gør noget forkert. Han bliver måske revset, men det vil kun være for hans eget bedste.

En spirituelt søgendes største rigdom er tid. Uden at spilde tiden, og med en holdning af overgivelse, må mine børn blive i stand til at adlyde guruens anvisninger og gøre jeres liv meningsfyldt. Må nåden velsigne jer til at opnå dette.