Åbn døren til uendelig­­heden

Swami Amritaswarupananda om den frie vilje og vores lille stykke himmel.

Vi mennesker påstår, at vi nyder godt af en stor frihed. Ikke desto mindre er virkeligheden, at vi er bundet af utallige begrænsninger. Under de fleste omstændigheder er vores frie vilje ikke større end koens, der er bundet til et træ.

Engang spurgte en discipel sin guru: ”Hvor meget fri vilje har jeg?” Guruen bad disciplen løfte et af sine ben. Disciplen løftede sit venstre ben. ”Løft nu også dit højre ben,” sagde guruen. Disciplen svarede: ”Hvordan skal jeg bære mig ad med det? Så mister jeg jo balancen og falder.” Guruen smilede og sagde: ”Så din frihed til at vælge ophører ved at løfte dit ene ben. Før du løftede dit ben, havde du friheden til at vælge. I det øjeblik, du løftede et ben, ophørte din frihed.”

Egoets ubarmhjertige kamp er en kamp mellem vores fortid og vores fremtid – mellem dét, vi var, og dét, vi ønsker at blive. I midten af fortiden og fremtiden ligger nuet. Det sted, hvor der findes ægte fred og lykke.”

I virkeligheden er frihed vores sande natur. Men på grund af misforståelsen af, hvem vi i virkeligheden er, har vi identificeret os med egoet. Derfra er vi blevet besnæret af uintelligent tiltrækning eller modvilje mod alt og alle, vi møder. Således føler vi os som koen, der står bundet og konstant kæmper mod de kræfter, der holder den anden ende af rebet. Egoets ubarmhjertige kamp er en kamp mellem vores fortid og vores fremtid – mellem dét, vi var, og dét, vi ønsker at blive. I midten af fortiden og fremtiden ligger nuet. Det sted, hvor der findes ægte fred og lykke. Uheldigvis, på grund af vores intense og vedvarende selviske ønsker, går nuet med alt dets fred, kærlighed og frihed tabt for os.

Amma, Sri Mata Amritanandamay devi i stalden i Amritapuri Asharam i de sene 1980’ere. (Copyright Mata Amritanandamayi Math)

I de traditionelle hinduistiske skrifter såsom Vedaerne, finder vi referencer til ofringer af dyr. Sanskrit ordet, som bliver brugt her, er paśu. Selvom den almindelige betydning af paśu er ko eller dyr i almindelighed, stammer ordet fra roden paś – ”at binde”. I sammenhæng med ofring af dyr tjener ordet til at minde os om, at vi alle er fanget af egoet, bundet af uvidenhed og vores lavere følelser. Når de gamle vismænd sagde: ”I skal ofre paśu,” mente de i sidste ende: ”Gå ud over dine dyriske tendenser, giv afkald på egoet og vær fri.”

Amma siger: ”Når vi kalder livet for ´mit liv´, ´dit liv´, ´hans liv´ eller ´hendes liv´ skaber vi grænser, som i virkeligheden ikke eksisterer. Alle sådanne afgrænsninger findes kun i dit sind og dine tanker. I virkeligheden er livet den samlede bevidsthed.”

Hvad ved vi om livet i vores nuværende tilstand? Ved vi noget som helst om dets større dimension? Dets uendelighed? Når vi siger ”mit liv,” tænker vi så nogensinde på, at vi begrænser os selv til det lille stykke himmel, vi ser gennem vores sinds kighul?

Budskabet fra store spirituelle mestre som Amma er, at vi er nødt til at erkende at vores ”lillebitte stykke himmel” i sidste ende er ét med den uendelige himmel. I den erkendelse transcenderes alle de misforståelser, der skabes af egoet og vores identitet med kroppen, sindet og verden. Vi når bevidsthedens højdepunkt. Vi bliver ét med den uendelige himmel – hele eksistensen. Derefter ser vi, at vores frihed er sømløs og uforfalsket.

Kroppen består af de fem elementer: rum, vind, ild, vand og jord. Den har sine egne begrænsninger og er bundet til at ændre sig, forfalde og vende tilbage til sin kilde. Hvis vi identificerer os med den, vil vi aldrig blive frie. Det Sande Selv er anderledes. Det er helheden. Det manifesterer sig i og gennem alt, vi hører, rører, ser, smager og lugter – alt sansende og livløst, alt groft og subtilt, i fakta og i mysteriet. Når først vi erkender denne iboende enhed, er vi virkelig ét med universet. Denne erkendelse er som et frø, der bliver et træ. I virkeligheden er frøet et træ i dvale. Denne bevidsthed transformerer og afslører det ubegrænsede potentiale i os – den umådelige energi, vi virkelig er. Denne afsløring af vores sande natur åbner døren til uendeligheden.

Swami Amritaswarupananda Puri er næstformand for Mata Amritanandamayi Math og den ældste seniordiscipel af den indiske spirituelle leder Sri Mata Anandamayi Devi (Amma). Han er forfatter til flere bøger, hvor den seneste er The irresistible Attraction of Divinity.