Ammas 68-års fødselsdagsbudskab 2021

Bevar håbet og brug modgang til at blive bedre

Kun når man får nogle slag i livet, lærer man at se indad. Når vi oplever tragedier ønsker vi at kunne overvinde sorgen.

Ammas 68-års fødselsdag blev fejret som “En dag for spirituel praksis” i Amritapuri. Normalt ville hundrede tusinder tilhængere fra hele verden deltage. Dette år blev det officielt bestemt at der på grund af pandemien ikke ville blive afholdt festligheder. Tilhængere over hele verden blev bedt om at lave spirituel praksis for alle skabningers fred, lykke og gode helbred. Med samme formål afholdt ashramen forskellige ceremonier. Der blev afholdt en Gurupaduka puja, og Amma gav sit årlige fødselsdagsbudskab. Amma ledede også meditation og bønner for verdensfred.

I sit budskab talte Amma om pandemien og opmuntrede alle til at bevare håbet og til at bruge de vanskeligheder, de er ude for til at blive stærkere og mere årvågne. Det er også vigtigt at se indad og blive mere bevidst om sine egne fejl og anstrenge sig for at rette op på dem. Hun sagde også at tendensen til at pege fingre ad bestemte grupper eller nationer ikke er hjælpsom.

“Når en katastrofe eller begivenhed påvirker verden globalt, bør vi se det som den karmiske konsekvens af verdens akumulerede handlinger som helhed.” Amma sagde: “Der er ingen idé i at kritisere én gruppe mennesker eller specielt ét land. Hver og én af os har et vist ansvar for globale begivenheder – gode såvel som dårlige. Hvis én for eksempel drukner nær strandkanten eller langt ude på havet, så siger vi: ”Han druknede i havet”. Vi giver ikke en bestemt del af havet skylden, hele havet anses som ansvarligt. Den nuværende situation er ligesådan. Enhver af os må bære vores del af ansvaret. Kun hvis vi tænker sådan, vil vi blive i stand til at skabe en bedre fremtid.”

Amma understregede også nødvendigheden af at udvikle en følelse af enhed, medfølelse og hjælpsomhed, som var fremherskende i tidligere generationer. “I fortiden var Gud indeni og konflikterne udenfor. Men nu har vi dyrket problemerne indeni og skubbet Gud udenfor. Grunden er at menneskeheden har mistet sine guddommelige kvaliteter. Disse guddommelige kvaliteter er blevet udskiftet med negative kvaliteter. Folk vil bare ødelægge. Nu lever mennesker udelukkende for at opfylde deres egne selviske ønsker. Det virker som om mennesker bliver mere og mere som adskilte øer. Førhen var de som led i én kæde. Folk var respektfulde overfor hinanden. De var lydige og havde disciplin. Derfor kunne deres værdier bevares fra generation til generation og derfor følte de også selvværd.”

Amma opmuntrede alle til at benytte de vanskeligheder pandemien medfører til at vågne op og hver især forbedre sig. Hun fremhævede at de største positive forvandlinger ofte sker efter nederlag. “ Kun når man får nogle slag af livet, lærer man at se indad,” sagde hun. “Når vi oplever tragedier opstår ønsket om at overvinde sorgen. På tilsvarende måde er det når nogen afviser vores kærlighed at vi forstår værdien af kærlighed, og vi forsøger at ændre vores liv og opførsel for at gøre os fortjent til denne kærlighed. Når vi ser ting ud fra dette perspektiv, vil vi erkende at de oplevelser som vi anser som værende negative, i virkeligheden ikke er det. Vi bør vende disse hændelser til muligheder for at vågne op og vokse.”

Amma sagde at det var de fattige og nødlidende, der var hårdest ramt af pandemien og tilføjede at hun kendte til mange i landsbyerne, som på grund af økonomisk pres havde skåret ned på deres fornødne dosis medicin. Hun tilskyndede til at dette fænomen blev undersøgt og rettet gennem bevidstgørelses-kampagner. “I disse corona-tider har regeringen doneret ris og andre essentielle varer. Men mange mennesker er syge med diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og skjoldbruskkirtel-sygdomme. Mange er ikke klar over at de skal tage deres ordinerede medicin dagligt, til rette tid og i den rigtige dosis. Fordi de ikke har råd til den rigtige dosis medicin, begynder de at skære ned på medicinen. Dette kan føre til slagtilfælde. Fordi de ikke har haft råd til at købe den fornødne medicin, er mange mennesker døde af slagtilfælde under pandemien eller er blevet lammede. Amma afsluttede sit budskab med at minde alle om at holde håbet i live i deres hjerter og have kærlighedens kraft som fundament og vie deres liv til kærlighedens kraft: “Giv ikke op og mist ikke alt håb. Husk at selv den højeste bygning er bygget med enkelte mursten. På samme måde er vores livs hus bygget af sekunder, minutter og timer. Derfor er det vigtigt at vi gør hvert øjeblik meningsfuldt.”

“Der er ingen større kraft end kærlighedens kraft. Der findes ingen større lykke end lykke der er erfaret gennem kærlighed. Vi erfarer kærlighed når individets ego opløses og hjerter samles i enhed. Kærlighed er den yderste erkendelse af at se andre som os selv eller som Gud. Tiden er inde til at vi bygger broer af kærlighed og venskab. Lad os på denne måde virkeliggøre en verdensfamilie af grænseløs kærlighed.