En meddelelse fra Amma om coronavirussen

Ammas budskab vedr. COVID-19

Amma er klar over, at hendes børn alle lever i frygt for coronavirussen. Amma tænker på jer alle sammen og beder for jer, hver og en. I denne tid må vi være ekstremt påpasselige og årvågne. Dette er en tid, hvor vi må respondere med mod, selvkontrol og sammenhold. Amma ved godt, at alle hendes børn er bange, men frygt vil ikke gøre nytte nu. Dét, der er brug for, er forsigtighed og årvågenhed. Mod er det primære. Med mod kan I overkomme alt. Så giv ikke efter for frygten, men vær modige. Den antivirus, som kan slå denne virus ihjel, er mod. Mod er sindets antivirus. Hvis I bliver venner med Dhairya Lakshmi (modets Gudinde), så vil I finde styrken til at overkomme alt.

Mine børn må nøje følge alle de instruktioner og vejledninger, som jeres regeringer og ordenshåndhævere udsteder. Bed samtidigt intenst og med et smeltende hjerte om Guds nåde. Vores bedstemødre plejede at sige:” Tag medicinen og recitér dit mantra samtidig.” På samme måde er der i denne situation lige meget brug for både vores egen ihærdige indsats og Guds nåde. Enhver indbygger må udøve den samme grad af shradda (opmærksomhed og årvågenhed) som en soldat på slagmarken. Mine børn, bed for de sjæle, som er gået bort og for, at deres familier finder fred i sindet.

For tre år siden fornemmede Amma, at en forestående katastrofe i 2020 truede. For to år siden udviklede Amma den ”Hvide blomstermeditation for fred i verden & guddommelig nåde” for at afbøde dette. Dog kan dét, der kommer, ikke fuldstændigt undgås, og vi vil opleve nogle af dens virkninger. Amma har forklaret denne meditationsteknik, og vi har praktiseret den igennem de sidste to år til gavn for verden. Amma anmoder alle om at bruge denne meditation regelmæssigt en eller to gange om dagen til gavn for hele verden.

Alt forekommer i bølgeform eller vibrationer. I det forrige århundrede udviklede franskmændene Concorden – et jetfly, som kan flyve med supersonisk hastighed. Overlydsbraget var så kraftfuldt, at dens chokbølger ødelagde bygninger. På samme måde transmitteres lyden af en sang gennem bølger eller vibrationer. Alt eksisterer i form af bølger eller vibrationer. Den vibration, der bliver skabt af vrede er forskellig fra den, der skabes af en moder, der kærtegner sit barn, som er forskellig fra den der opstår ved kærlighed, og igen forskellig fra den, der opstår ved lyst. Med vibrationen af vore bønner sammen med vores ihærdige indsats, vil det måske være muligt at modstå virussen. Bøn med sankalpa (dybfølt intention) har en effekt.

Der findes en rytme i alt i skabelsen – en ubestridelig sammenhæng mellem hele universet og enhver levende skabning i det. Universet er som et stort levende netværk. Forestil jer at fire mennesker holder nettets fire hjørner. Hvis det bliver rystet et sted, kan vibrationen føles over det hele. Uanset om vi er bevidste om det eller ej, så giver alle vores handlinger på samme måde genlyd i hele skabelsen – hvad enten de er udført af et individ eller en gruppe. Dette er grunden til, at Amma ofte siger, at vi ikke er individuelle øer, men dele af en fælles kæde. Vent derfor ikke på, at andre skal ændre sig, før du selv gør det. Du kan skabe ændringer i det ydre ved at forandre dig selv indefra, selvom andre ikke gør det.

Forestil jer et menneske, der bor på 10. etage opdage, at der er ild i stueetagen og høre én dernede fra råbe om hjælp. Hvis han siger:” Det er stueetagen, der brænder. Det er dit problem. Hvorfor skulle jeg bekymre mig om det?”, ville det være aldeles tåbeligt. Ilden i stueetagen vil hurtigt sprede sig opad. På samme måde kan det, der er en andens problem i dag, hurtigt blive vores problem i morgen.

Sådan var det, da virussen først dukkede op i Kina – vi tænkte alle, at det var Kinas problem, ikke vores. Blev det i sidste ende ikke vores alles problem? Spørgsmålet er ikke, om de fik kontrol over sygdommen eller ej, men hvordan vi håndterer den. Hvis vi er årvågne og udviser forsigtighed og den fornødne omhu, vil vi være i stand til at beskytte os selv og forhindre sygdommen i at spredes.

Hvad skal mine børn gøre? Hvad hvis vi brækker et ben? Måske bliver vi nødt til at blive på vores værelse i to til seks måneder. Vi tænker ikke på dette som en byrde, fordi vi ved at det er nødvendigt for at vores ben kan hele. På samme måde er den isolation, renlighed og yderste forsigtighed, som vi bliver nødt til at praktisere nu, en hjælp, så vi kan få styrken til at bekæmpe virussen. De som allerede er blevet smittet med virussen, skal ikke være bange. Overhold blot karantænen og vær sikker på, at du ikke smitter andre. Bliv på dit værelse. Hvis du udvikler symptomer, så kontakt de relevante myndigheder og få hjælp.

I øjeblikket bor der 3000 mennesker i Amritapuri Ashram. Der er mennesker fra mange nationer, såvel som indere. I ashrammen følger vi regeringens retningslinjer meget nøje, og lader ikke nogen komme ind. Selv hvis de, der bor her, går udenfor ashrammen, kan de ikke i mange dage komme ind igen. Regeringen fastsatte disse regler, og vi har fulgt dem. De 3000 mennesker her skal også beskyttes. Det er grunden til denne bestemmelse.

I denne tid modtager Amma de af sine børn, som ikke har forladt ashrammen. Dette er den ene gang om året, hvor ashrammens beboere får mulighed for at dele alle deres problemer med Amma. Amma beder hver enkelt om at komme og fortælle om årets problemer. Amma plejer hvert år at sætte 25 dage af til dette. Amma efterkommer alle regeringens retningslinjer og afholder daglig meditation og bøn. Resten af tiden er sat af til at lytte til ashram-beboernes problemer.

Den centrale indiske regering og delstaten Keralas regering har været meget årvågne og proaktive i deres håndtering af pandemien. Dette er grunden til at vi har været i stand til at modstå, i det mindste nogenlunde. Lad os bede inderligt og udøve rettidig omhu og forsigtighed, så den holdes i skak og ikke spredes yderligere. Lad os beskytte og frelse os selv. Vi er selv lyset eller mørket på vores egen vej. Vi er selv tornene eller blomsterne på vores vej.

Der er altid en begrænsning for menneskelig indsats. Vi kan køre nok så forsigtigt, og alligevel kan vi blive påkørt af en skødesløs bilist. Hvis noget som helst skal have den ønskede effekt, er nåden en afgørende faktor. Først er der brug for den rette indsats. Men for at den skal lykkes, har vi brug for nåde. Bøn er afgørende for at modtage denne nåde.

Nu har mine børn forstået, at vores liv udelukkende er i dette øjeblik. Selv det næste åndedrag er ikke i vores egne hænder. Vores sande levetid afgøres i virkeligheden af, hvor godt vi bruger det nuværende øjeblik. For det er dér, vores liv udspiller sig. Amma siger altid, at mine børn må lære sig selv at kende. Kend dig selv og bed for verden med vågenhed, entusiasme og fred.

Sid hver dag nogen tid på jeres værelser og reciter mantraet Om lokah samastah sukhino bhavantu (Om, må alle levende væsener i hele skabelsen være lyklkelige og fedfyldte). Dette er en god praksis i disse tider.

Om lokah samastah sukhino bhavantu |
Om shanti shanti shantih |(Om, fred, fred, fred)

Afslutningsvis kan Amma ikke finde ord for at udtrykke den dybeste anerkendelse og taknemmelighed overfor det dedikerede sundhedspersonale i hele verden, som tager sig af alle dem, der er syge af virussen. Hun bøjer sig dybt for deres uselviskhed og tjenende ånd.

Må nåden velsigne alle mine børn.
– Amma
23. marts, 2020
Amritapuri Ashram