Projekt: Genanvendelse af brystproteser

GIV TILBAGE
– Genanvendelse af brystproteser til fordel for ubemidlede kræftramte kvinder i Indien

Fra ide til projekt
I forbindelse med en kræftoperation i sit ene bryst for to år siden fik Paula en fin brystprotese fra kommunen. Det var en svær omstilling, større end Paula havde regnet med, og det betød meget, at hun kunne tage sin brystprotese på og se ”normal” ud. Danmark er noget særligt, når det gælder hjælp til kvinder med brystkræft.

I Danmark er det sådan, at kvinder, der har fået fjernet brystet, får tilbudt en ny protese hvert år. I forbindelse med skift af en brystprotese spurgte Paula derfor i butikken Props and Pearls, der leverede protesen, om de blev genanvendt. Det gjorde de ikke, fik hun oplyst, men butikken var interesseret i at finde en måde til genanvendelse og oplevede også at flere og flere kvinder spurgte efter dette. En brystprotese koster mellem 3.000-4.000 kr. Den gamle brystprotese, der skulle udskiftes, var fuldstændig intakt, men hun måtte anskaffe en ny brystprotese i mindre størrelse, da hun havde tabt sig. Mange af de brugte brystproteser kan meget fint genbruges.

Et projekt starter op
Paula foreslog Amma-Danmark at starte et Embracing the World-projekt for genanvendelse af brugte brystproteser til gavn for kræftramte kvinder, som ikke har de samme muligheder som os i Danmark.

Dr. Bhavani, som er ansvarlig for Ammas institution InnovationLab i Indien, blev kontaktet. Hun var begejstret for idéen og satte os med det samme i kontakt med den administrationsansvarlige læge, dr. Rao på AIMS (Ammas højmoderne og anerkendte hospital i Indien). Udover at være et privat hospital med betalende kunder, tilbydes der også gratis behandling til fattige mennesker.

Dr. Rao delte vores begejstring og ville gerne have projektet i gang med det samme. Derfor er vi nu sammen med Props and Pearls i gang med at indsamle ”brugte” brystproteser i Danmark.

Props and Pearls har et stort ønske om at hjælpe kræftramte kvinder. De er med i projektet og har tilbudt os at hjælpe med indsamling og lagerplads af de indsamlede brystproteser. Dette arbejde tilbydes gratis af alle, der deltager. Brystproteserne, der bliver indleveret til projektet, er også gratis.

Transporten til Indien
Vi arbejder på højtryk på at finde billigst mulig transport af proteserne til Indien, men det er desværre ikke gratis. Derfor starter vi en indsamling via Embracing the World. Vi håber på bidrag flere steder fra for at gøre projektet muligt, så flere brystproteser kan fremsendes i 2021 og årene fremover.

STØT
Hvis du selv vil være med til at hjælpe en indisk kræftramt kvinde med en brystprotese af høj kvalitet, så kan du overføre via MobilePay til 39040. Alle beløbsstørrelser er med til at gøre projektet levedygtigt. Skriv ”Brystprotese” i forbindelse med overførsel af beløb.

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.