Mod til forandring

Uddrag fra Matruvani november 2021 af Sudhamayi

En devotee spurgte engang Amma: ”Amma, du er her ikke på min fødselsdag, du er i Singapore. Hvordan skal jeg så få min fødselsdags-prasad af dig?” Amma lo og svarede: ”Amma vil sende chokolade til dig på det mentale plan,” og strakte armene ud som et fly der glider gennem luften. 

På samme måde sender Amma prasad ud til alle dem der ikke kan være i hendes fysiske nærvær, ved at sende live-programmer over internettet med meditationer, satsangs og bhajans og retreats med swamierne. Hun føler at hendes børn er kede af det og er parat til at fylde vores hjerter med kærlighed. Amma har let og ubesværet tilpasset sig den nye situation og sætter dermed et smukt eksempel for os alle sammen. Hendes svar på pandemien viser os vejen til en ny fremtid, hvad vi kan forandre, og hvordan vi kan gøre det. Det giver os også inspirationen og modet til forandring.

I et interview med Mumbay Mirror sagde Amma: ” Fra nu af må alt ændres: vores perspektiv på livet, vores madvaner, vores tankemønstre, vores arbejdskultur, så vel som vores holdning overfor vores medmennesker, naturen og dyrene. Vi kan ikke længere opfatte verden som adskilt og uafhængig af os. Verden er vores familie. Vi bliver nødt til at udvikle en vis grad af kærlighed, enhed og en følelse af at være en del af verden og alle dens skabninger.” 

Omfavn forvandling
På grund af pandemien måtte Amma stoppe med at give darshan. Men Amma vendte denne situation til en enestående lejlighed for beboerne i ashrammen til at kunne fokusere intenst på den spirituelle praksis og studere skrifterne. Tilsvarende kan vi vende enhver situation, selv de negative, til en mulighed for en positiv forandring.

Amma siger at vi må bruge tiden konstruktivt og ikke tillade at sindet synker ned i negativitet eller bliver depressivt. Alle vores handlinger bør gavne os selv og verden. På denne måde viser Amma os hvordan vi kan håndtere tilsyneladende ugunstige situationer ved at vende dem til vores fordel i stedet for at gøre modstand imod dem.

Lyt til satsangs
For mange devotees er dagens højdepunkt den tale, en af ashram beboerne holder i Ammas fysiske nærvær. Hver tale tilføjer endnu en blomst i Ammas herligheds-blomsterkrans. Talerne forbinder også Ammas børn over hele verden og gør at vi føler os mere som en stor familie. 

At lytte til talerne er også en indirekte måde at lære på. De fleste satsangs refererer til skrifternes lærdom og forklarer, på hvilken måde taleren har assimileret de spirituelle principper. Talerne gør at vi forstår, hvor essentielt det er at have en guru hvis vi ønsker at forstå og tage hellig viden ind. Selvfølgelig må vi så også anvende hvad vi hører, indtil det bliver en integreret del af vores liv. 

Satsangs giver os muligheder for at reflektere over hvordan Amma har forandret vores liv. Dette fremmer vores følelse af taknemmelighed, og gør os mere bevidste om de områder hvor vi må bestræbe os yderligere for at ændre os. 

Motion
Amma minder os ofte om at det er nødvendigt med en sund krop for at gøre sadhana Hun tilskynder ashram-beboerne til en daglig spadseretur eller til at dyrke yoga. Hun foreslår at vi går rundt om hallen eller Kali-templet, imens vi chanter vores mantra og således forvandler dét at dyrke motion til endnu en lejlighed til at huske Gud og til at praktisere nærvær. 

På et tidspunkt opfordrede Amma ashram-beboerne til at le hjerteligt imens de klappede i hænderne. Hun ønsker at vi alle bliver i stand til at le som et ubekymret barn. Jeg blev forbløffet over hvor meget denne øvelse udfordrede mig og andre, mens det for Amma er helt ubesværet og spontant.

Man kan kun le helt frit når hjertet ikke er tynget. For nogle få år siden under en Q&A-session i Ammas ashram i San Ramon i Californien, opfordrede Amma os til at tilgive alle der havde såret os og til at række ud til disse mennesker med det samme ved at ringe til dem. Amma udtrykte at følelsen af ufred og strid er som torne på ens egen vej. Hvis vi kan tilgive og glemme, så strøer vi så at sige duftende blomsterblade foran os.

Reducér og genbrug
At spare på ressourcerne er blevet vigtigere end nogensinde før. Amma har bedt ashram-beboerne om at være mere nøjsomme. Hun har selv undersøgt de forskellige departementers økonomi og indført spare-foranstaltninger.

Da al lønnet arbejdskraft for eksempel forlod ashram-køkkenet under lockdown, overtog Ammas munke og nonner køkkenarbejdet. Risen bliver nu tilberedt over et ildsted for at spare på gassen. 
Mange ashram-beboere bruger deres tid og evner på at spare på ressourcerne. For eksempel fokuserer ashrammens genbrugsstation på nedbringelse af affald og ikke bare på affaldssortering. Ting der stadig kan bruges bliver rengjorte og repareret og solgt igen på loppemarkedet. Genbrugsstationen samarbejdede også med ashrammens butik om at skabe et område for genopfyldning af varer. Resultatet er at folk nu kan købe ca. 100 produkter, som fyldes op i genbrugsbeholdere. På denne måde bliver brugen af plastik væsentligt reduceret. 

Ashrammens børn organiserede et 14-dage langt loppemarked for at understøtte Ammas Corona-hjælpeprojekt. De ryddede op i og sorterede deres personlige ejendele og gav nye og brugte bøger, tøj, smykker og andre ting – det var en stor succes. Deres forældre tilberedte lækker nordindisk mad, som børnene solgte. Da de overrakte overskuddet af loppemarkedet til Amma, priste hun dem for deres uselviskhed. 

Amma viser os, hvordan vi ved at leve enkelt, kan reducere vores forbrug markant. Hun er ikke bare optaget af ashrammen, men også af hvordan vi kan reducere det kollektive CO2-aftryk. 

Dyrk en have
I årevis har Amma bedt sine børn om at starte køkkenhaver for at genskabe kontakten med naturen, og også for at kunne spise økologiske grøntsager i det mindste nogle få dage om ugen. Amma har selv startet en have på sin terrasse, hvor hun har dyrket tomater, jordnødder, spinat, passionsfrugter og andre grøntsager. Hun skar kasserede plastik-rissække op og kom jord på dem. Hun brugte også kasserede plastikflasker og tomme malerspande. I løbet af ganske få uger voksede stiklingerne frem. Når hun blev spurgt hvornår hun fandt tid til at dyrke haven, smilede hun skælmsk og svarede at hun gør det efter midnat.

Amma siger at det heler vores psyke at tage sig af naturen. Mikrobiologer har opdaget at bestemte mikroorganismer i jordbunden har antidepressiv og angst-dæmpende virkning. Især er havejord rig på disse mikroorganismer. På den måde beroliger det sindet at dyrke jorden. Det hjælper os også med at tilpasse os til naturens rytme. 

Hold kontakten vedlige
I en video viste Amma os hvor mange breve hun er blevet oversvømmet af siden lockdown. Der var dusinvis af papæsker, overfyldte af mails, som sagtens kunne fylde et helt værelse. Amma bruger timer på at læse og svare sine børn.  Hendes værelse er blevet som en postkasse, hvor der hele tiden dumper breve ind. Da nogle foreslog at frivillige skulle hjælpe hende med at læse bare nogle af brevene, afviste Amma det bestemt. Hun sagde at hendes børn ville blive skuffede. Hun vil også gerne vide, hvad de har skrevet.

Amma har også rakt ud til devotees over hele verden gennem telefonopkald. I en af hendes seneste taler understregede hun vigtigheden af at holde kontakten vedlige med familie og venner. I en tid hvor social afstand er blevet normen, kan det at gøre en indsats for at række ud til andre give dem en følelse af tryghed. Amma siger: ”Du bliver først virkelig menneskelig når du er parat til at integrere andre i dit liv og give dem en plads i dit hjerte.”

At implementere blot en eller to af de nævnte forslag ville være en udmærket begyndelse. Vi møder måske modstand, indre eller ydre, men Amma siger at vi må prøve på at overkomme den. Hun siger at den bedste antivirus er mod og selvtillid. 

Hvordan kan vi udvikle mod? Amma anbefaler at leve i nuet i stedet for at ruge over fortiden eller bekymre sig om fremtiden. På denne måde kan vi bedre få kontakt med vores indre styrke og lettere takle de problemer som vi møder. 

Ægte selvtillid er intet andet end forvisningen om at guddommelig kraft handler igennem os. Bevidstheden om denne usynlige kraft gør os åndeligt stærkere og mere fortrøstningsfulde. Selv når vi ikke lykkedes, vil vi være bedre i stand til at overgive resultatet for vores handlinger til denne guddommelige kraft og forblive upåvirkede af indre turbulens. 

At minde os selv om at vi ikke er alene hjælper os også at forholde os til vanskeligheder som kan opstå. Amma siger:” Børn, Amma er altid med jer. Amma ser jeres ansigt klart, nårsomhelst I tænker på hende. Hver nat når Amma har lagt sig, går hun ud til alle sine børn over hele verden. I er alle små kyllinger og Amma beskytter jer under sine vinger.”

Måske føler vi os langt væk fra Amma. Men som hun ofte minder os om, det der virkelig betyder noget er vores egen indre forbindelse til hende. Mange af Ammas børn er sjældent tæt på hende fysisk, men når de hører hendes anvisninger, så følger de dem med det samme. Amma siger at disse børn i sandhed er tæt på hende.