Spirituelle forandringer under pandemien og efterfølgende

Swami Amritaswarupananda præsenterer her ni indre forandringer, som er nødvendige for menneskehedens sande transformation i kølvandet på covid-19.

Covid-19 har været en øjenåbner og hjælp til at reflektere over vores holdninger og handlinger. Mange beslutter sig for ikke at blive ved med at gøre de samme fejltagelser – beslutter sig for ar være mere kærlige, mere medfølende og omsorgsfulde, både i forhold til deres medmennesker og til naturen. Men har mennesket igennem det sidste århundrede ikke oplevet mange sådanne øjenåbnere? Den spanske syge i 1918, den store depression, to verdenskrige, tilintetgørende vold og naturkatastrofer.

Hver gang tager vi beslutninger om at være mere kærlige og medfølende, men inden længe er vi tilbage i vores gamle vaner. Hvis denne gang skal være anderledes – hvis dét vi har lært af corona-pandemien skal være varigt – så er der ni ting, vi skal huske

1. Husk at finde glæde ved det, du gør

Elsk det, du gør. Kærlighedens rene energi vil transformere dit arbejde til glæde. Når du tager på en rejse, så bør selve turen være fornøjelig, ikke bare destinationen. En besættelse af målet ødelægger det nuværende øjeblik, som er det eneste sted, hvor glæden findes. Vores forventninger er som en løkke, som trækker os ind i fremtiden. Vær i nuet og handl med kærlighed og omhu, og behold målsætningen i din baglomme. Resultatet er glæde og tilfredshed, ikke i fremtiden, men her og nu.

2. Husk, livet handler om at håndtere emotioner

Praktisér meditation, chant et mantra eller lav nogle enkle vejrtrækningsøvelser. Dette vil hjælpe dig til at slappe af, tænke mere klart og ikke blive emotionelt oprørt, når der er vanskeligheder i farvandet.

Visdom er ikke ren viden; det er vores evne til klogt at udføre vores pligter uden at blive overvældet af frygt og ængstelse.

3. Husk ikke at miste dine mål af syne ved at imitere andre

En soldat opfatter måske en bondes liv som værende fredfyldt og lykkeligt, og en bonde opfatter måske en soldats liv som værende spændende og dynamisk. Begge roller er dog lige vigtige. Det er bedre ikke fuldkommen at opfylde dine egne pligter end at imitere en andens liv til perfektion.

4. Husk at være fair

Forsøg at behandle alle med medfølelse. Når du begynder at behandle dine fjender lige så hensynsfuldt som dine venner, bliver livet mere fredfyldt. Du bliver ikke hjemsøgt af skyld eller andre emotionelle spøgelser. Kun den, som ser Gud i alle væsener, ser sandheden og gør aldrig hverken sig selv eller andre fortræd.

5. Husk at skabe en balance mellem viden og handling

Menneskeheden er mere optaget af at akkumulere viden end i at handle på den viden. I og for sig er vores verden overbefolket af talere, og dem, der handler, er ved at blive en sjældenhed. Den umodne tænker, at viden og handling er to forskellige ting – den vise ser dem som værende det samme.

Swami Amritaswarupananda med medlemmer af AYUDH ved det europæiske parlament i Strasburg i 2014, som del af den Europæiske Ungdomscamp.

6. Husk ikke at løbe fra dine forpligtelser

Lige så snart du oplever, at noget er din pligt, så gør det. Lad være med at overanalysere det og blive for paralyseret til at gennemføre det. Der er pro og kontra med alt i livet. Hvis vi bliver opslugt af at sætte spørgsmålstegn ved os selv, er der ingen ende på vores lidelser.

7. Husk at have tillid til universets guddommelige love

Hverken tiden eller livet er lineære, de er cykliske. Alt, der går, kommer tilbage igen. Det er nemt at blive modløs, tænke at alt er håbløst, at det onde vil sejre, og at der ikke er noget, vi kan gøre ved det. Fortsæt med at opfylde dine forpligtelser – i stedet for at være ked af uheld – og hav tillid til, at en højere magt i sidste ende beskytter sandheden. Det er lige meget, hvem vi er – lærer, kunstner, præsident, minister, CEO, daglønner eller én, der arbejder med genbrug – en guddommelig kraft holder rede på alles handlinger. Dét, vi gør i dag, vil uvægerligt komme tilbage til os. Dette gælder også for andre.

8. Husk at være meditativ

Meditation er kunsten at skaffe sig adgang til vores stille centrum og transmittere den stilhed til handling. Dette vil give os en klarere tankegang og mere dybde og klarhed, når vi lytter og vejleder andre. Vi vil have større tålmodighed, mere kærlighed og være mere emotionelt stabile i vanskelige tider.

9. Husk at være intuitiv

Når først vi realiserer stilheden indeni, vil vores liv ikke længere være styret af konfliktfyldte tanker. Vi vil tværtimod udvikle et intuitivt sind, som vil gøre os i stand til at træffe de rigtige beslutninger til rette tid og med den rette forståelse. Amma siger: ”At være intuitiv betyder at være spontan. Det første skridt henimod at være spontan er en oprigtig og dedikeret indsats og hårdt arbejde. Det næste skridt er at slippe alt og glemme alt det, du har gjort og være i nuet, i en afslappet sindstilstand. Fra denne fredfyldthed begynder det intuitive sind at fungere.”

Menneskeheden har igennem denne pandemi for det meste udvist en overordentlig selvkontrol. Vi er ved at lære, at vi kan leve blot med det mest nødvendige. Måske forsøger universet at lede os til en bedre forståelse af, hvad der er vigtigt i livet. Hvis vi kan huske disse ni punkter, beslutte os for at holde dem levende, så vil vi ikke bare opnå ydre rigdom, men også indre rigdom. Det er denne vej, som Amma guider os til at følge.

Ammas vision er, at verden og Gud ikke er to, men én.

Hvad der end venter os i fremtiden, så lad os forsøge at tage denne vision til os og gøre, hvad vi kan for medfølende at hjælpe de fattige og lidende. Som Amma siger: ”Lige som solen ikke har brug for et stearinlys, således har Gud ikke brug for noget fra os. Gud giver lyset. Omkring os er der så mange mennesker, som lider. Lad os trøste dem. Lad os give dem den hjælp, de har brig for. Dette er sand kærlighed til Gud. Dette er sand spiritualitet.”

Swami Amritaswarupananda Puri er vice-direktør for Mata Amritanandamayi Math og den ældste discipel af den indiske spirituelle leder Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma). Denne artikel er taget fra Swamijis tale fra den 26. juli 2020, som en del af det Europæiske Ungdomstræf / ACT Today for a Better Tomorrow), som blev afholdt online på grund af covid-19. Swamiji har været fast deltager i de Europæiske Ungdomstræf siden 2014. Udgivet 2. august 2020 her.