Uddrag fra Ammas fødselsdagsbudskab

Menneskeheden er blevet en omvandrende katastrofe i stedet for at skabe bølgeringe af medfølelse

Adharma er, når vi tager mere, end vi har brug for og smider det væk.

“Miljøbeskyttelse er et af de største problemer, menneskeheden står overfor i dag. Hvis bare vi ville gå ad den vej, der er vist os af vores forfædre, kunne vi nemt finde løsninger på de problemer, vi står over for på dette område. I fortiden behøvede vores forfædre ikke at “forsøge at beskytte naturen”, da det var en del af deres livsstil at beskytte naturen. Miljøbeskyttelse var en del af deres livsstil, tro, tilbedelse og deres kulturelle skikke. Ærbødighed og respekt over for alle væsner og skabelsen var en integreret del af deres liv. Det var indgroet i dem, at de kun skulle tage, hvad de havde brug for fra naturen, uden at udnytte og ødelægge hende. I verden ser vi derimod i dag, at mennesker grænseløst tager fra naturen og deres medmennesker. De ødelægger dem også på samme tid. At tage mere, end vi har brug for og smide det væk er Adharma. Både et ur til 100 kr. og et ur til 10.000 kr. viser den samme tid. Men hvis vi kan være tilfredse med et ur til 100 kr., kan vi give resten af pengene til de fattige og trængende.”

Terrorismepesten

“Terrorisme er blevet et af menneskehedens vigtigste problemer, som stjæler samfundets fred,” sagde hun. “Statistikken viser, at omkring 1.200 storstilede terrorangreb har fundet sted i forskellige dele af verden alene i 2016. I dag er vores vågne virkelighed værre end vores mest skræmmende mareridt.” “Vi har måske naturkatastrofer under vores kontrol,” tilføjede Amma, “vi har en teknologi, der kan signalere til os, hvis de nærmer sig. Videnskaben har dog endnu ikke været i stand til at opfinde en enhed, der kan registrere de katastrofer, mennesket bærer i sit sind. I dag er menneskeheden blevet en omvandrende katastrofe!”

ammabirth2016-1

Bølger af medfølelse

“Gud er den udelelige enhed blottet for alle grænser eller adskillelse. I Moder Natur, atmosfæren, fugle og andre dyr, planter og træer er hvert eneste atom fyldt af denne guddommelige kraft. Gud er fuldt til stede i alt, hvad der er levende og i alle ting. Når vi virkelig forstår denne sandhed, er det eneste, vi kan gøre, at elske os selv samt alle omkring os.

Den første bølge af kærlighed opstår inde i os. Når en lille sten rammer en stillestående dam, formes den første lille bølgering omkring selve stenen. Gradvist udvides bølgeringene mere og mere, indtil de når kysten. På samme måde bør kærlighed begynde fra vores indre. Hvis vi er i stand til at rense vores iboende kærlighed, vil den gradvist udvide sig til at omfatte hele verden.”