Meditationskursus i København d. 3.-4. sep. 2016

Vi holder et to-dages IAM-kursus i København

Tid
Lørdag 3. september kl.: 9:00 – 17:00
Søndag 4. september kl.: 9:00 – 16:15

Sted
Marathonvej 14, 2300 København S.

Integreret Amrita Meditationsteknik (IAM)
IAM er en enkel meditationsteknik, der består af blide yoga- og åndedrætsøvelser, og er en let tilgængelig meditation. Samlet tager den ca. en halv time. Den giver fysisk og psykisk afspænding, samt skaber indre ro og balance i livet: krop, sind og følelser integreres, og nærværet og dermed kontakten til spiritualiteten øges. Teknikken er en syntese af traditionelle og gennemprøvede metoder, som er tilpasset det moderne menneskes behov, med en travl hverdag.

For yderligere oplysninger om IAM, se amma-danmark.dk/IAM eller iam-meditation.org/.

Hvem kan deltage
Meditationsteknikken kan anvendes af alle, og der kræves ingen forkundskaber – ligesom det ikke er nødvendigt hverken at kende til eller være tilhænger af Amma. Det eneste der kræves er, at man er over 18 år. 16-18 årige kan deltage med en skriftlig tilladelse fra deres forældre.

Genopfrisker
Har du allerede lært teknikken, kan du være med på en genopfrisker søndag kl. 9 – 13. Du er også velkommen til at være med hele weekenden.

Kursusafgift
Da IAM-teknikken blev givet af AMMA som en gave til verden i forbindelse med Ammas 50 års fødselsdag, er selve undervisningen gratis, så du er kun med til at dække udgifterne i forbindelse med kurset.

Kursusafgift: 200 kr.
Genopfriskningskurset er gratis.

Desuden er du selvfølgelig også velkommen til at give en donation til Ammas velgørenhedsarbejde.

Tilmelding og mere information
Tilmelding sker pr e-mail til: iam@amma-danmark.dk eller Marion Maheshwari på tlf. 40145602. Jane Teja er meditationslærer på kurset.

Du bedes oplyse navn, by, e-mail-adresse og telefonnummer, så sender vi yderligere oplysninger. Tilmeldingen er gældende, når vi har modtaget indbetalingen i Merkur Andelskasse på på reg.nr.: 8401 konto-nr.: 1531492. Husk at skrive ‘IAM’, dit navn og din adresse, når du sætter pengene ind.

Kærlig hilsen

Jane Teja og Marion Maheshwari