Yoga gennem hjertet

Amrita Yoga-artikel fra Prana-magasinet, oktober 2018.

Brahmacharini Shobhana, også kaldet Shobha, er leder af Amrita Yoga, som er udviklet af hendes mester Amma.

Prana har mødt Brahmacharini Shobhana, også kaldet Shobha. Hun er en prisvindende yogaudøver og underviser med bopæl i Amritapuri, Indien. Hun er leder af Amrita Yoga, der er udviklet af Sri Mata Amritanandamayi, bedre kendt som Amma.

Shoba har en dybtgående erfaring med og viden om yoga, som hun har udøvet siden sin tidlige barndom. Gennem tiden har hun stillet denne dybe, indre visdom om yoga til rådighed for andre. Shobha havde en kort og succesfuld karriere i erhvervslivet, før hun i 1996 mødte sin elskede mester Amma. Hun sluttede sig til Ammas ashram Amritapuri i 2001. Inden for det første år fik hun en alvorlig skade på rygsøjlen, som gjorde, at hun i de næste to år tilbragte det meste af sin tid i en kørestol. Med yoga og den sensitive kropsbevidsthed, hun derigennem udviklede, var hun i stand til at genvinde det meste af sin mobilitet. Shobha har siden 2004 været leder af Amrita Yoga’s globale program. Hun har forsket i yoga og undervist yoga-klasser for både indiske og internationale børn, unge, og voksne i Amritapuri samt gennemført programmer i hele Indien. Du kan også opleve Shobhas undervisning i Europa og USA. Shobha besøgte Danmark i 2017 og er inviteret til at besøge Danmark igen. Amma besøger for første gang Danmark i oktober 2018, og i den anledning har vi bedt Shobha fortælle Pranas læsere om Amma og Amrita Yoga. Vi giver således på de følgende sider ordet til Shobha.

Autentisk Indisk Yoga vakt til live

Autentisk yoga blev for 30 år siden genfødt i Amritapuri i Indien som Amrita Yoga.

Tusindvis af mennesker fra alle dele af verden besøger Amritapuri Ashram hvert år for at opleve autentisk yoga og tilstedeværelsen af en levende mester. Når vi forstår, at vores sind og krop blot er instrumenter, hvorigennem den kosmiske plan og handling udtrykkes, så kommer vores bestræbelser til at fremstå som et udtryk for det guddommelige – det bliver en egofri indsats. Dette er at handle uden anstrengelser. Dette er essensen af yoga. Grundlæggeren af Amrita Yoga er den visionære, spirituelle og humanitære leder, Sri Mata Amritanandamayi, bedre kendt som Amma.

Amma, grundlæggeren af Amrita Yoga

Ammas inspirerende liv i kærlighed, medfølelse og indre styrke motiverer mennesker over hele kloden til at stræbe efter at skabe mere og mere plads i deres hjerter til andre og at dedikere fritid til frivilligt arbejde. Gennem sin ubetingede kærlighed og uselviske tjeneste til menneskeheden minder Amma, den unikke mester, os konstant om relationen mellem mennesker, natur og Gud – vort sande Selv. Med Ammas egne ord: “Verden og Gud er ét. Skaberen og skabelsen er ikke forskellige fra hinanden.” Amma tjener som den kraftfulde katalysator, der hjælper os med at forbinde disse tre relationer og derved skabe balance i menneskers liv. Denne forbindelse og harmoni, som Amma bringer ind i livet til utallige mennesker, er det sande mål for yoga. På opfordring af følgere fra Afrika, Amerika, Asien, Australien, Europa og andre steder rejser Amma overalt i verden og leder folk til følelsesmæssig tilfredshed. Desuden tilbyder hun indsigt i og løsninger på globale spørgsmål så som genoprettelse af miljøet, kvinders styrkelse og harmoni mellem religionerne.

Fra bevægelse til stilhed

Amma siger, at yoga handler om at være på bølgelængde med vort sande Selv. Yoga har været en naturlig del af Ammas ashram siden begyndelsen. I 2004 formaliseredes Amrita Yoga under Ammas vejledning med den specifikke vision at skabe en yogapraksis, der ikke bare handler om at justere den fysiske krop, men om at forfine vort sind og ultimativt forbinde os med vort sande Selv. Hvis yoga kun drejede sig om at justere dele af kroppen, ville enhver med perfekt kropslig justering være selvrealiseret. Justering er en indefra-ud-tilgang. Vi må forbinde os med den indre tilstedeværelse. Derfor har Amma guidet, at Amrita Yoga skal handle om at gå fra bevægelse til stilhed, fra det grove mod det subtile. Ved at arbejde indefra-ud bringer Amrita Yoga os i forbindelse med vort sande Selv. Amma siger, at yoga ikke kun handler om den tid, vi tilbringer på en måtte. Det er en hel livsstil – en livsstil i harmoni med resten af Universet. Den primære måde at gøre dette på er at leve i overensstemmelse med yamas og niyamas – ”Det man kan gøre og ikke gøre” af Patanjali Muni (en af Indiens store vismænd, der menes at have levet i det 2. århundrede f.v.t. Han er kendt for sin afhandling om yoga: Patanjali Yoga Sutra). Ikke-vold, oprigtig at opføre sig passende i vores relationer, simpel levemåde, disciplin, en holdning af accept over for Gud, osv. Hvis vi ønsker at opnå det sande mål med yoga, som er Enhed med Gud er denne basale forståelse for vores medmennesker og naturen essentiel. Som Amma ofte siger: “Et spirituelt liv begynder og slutter med medfølelse.” Yoga er en utrolig praksis – en velsignelse, der er gået i arv til os fra Indiens fortidige vismænd. Det kan hjælpe os både til at avancere spirituelt, vedligeholde et godt helbred samt kurere sygdomme. Men hvis vi ikke holder fast i de universelle værdier, som er nævnt i Yoga Sutras, vil det aldrig bære de ultimative frugter. Amrita Yoga er en smuk praksis, der skaber et harmonisk fundament for vort daglige liv. Det vil hjælpe os til at opnå sand harmoni; med vores familie, andre mennesker, med Gud og vort sande Selv. Det skaber en følelse af Enhed. Det er essensen af yoga – Enhed med alt.

Autentisk yoga

Amrita Yoga har oprindelse i den gamle indiske lære om vedanta, enhed mellem alle ting og alle væsner. Amrita Yoga er unikt designet og dedikeret til at genoplive og bevare den autentiske yoga. Krop og sind er sammenhængende og indbyrdes afhængige instrumenter. Et sundt sind i en sund krop er afgørende for holistisk levevis. For at sikre, at begge dele har det godt, modtog de gamle indiske Rishier (seere) visioner om den holistiske praksis for yoga og meditation. De store åndelige mestre, som har fortolket og tilpasset den ældgamle visdom i overensstemmelse med tiderne, har delt denne uvurderlige rigdom med interesserede søgende gennem tiderne med det formål at hæve mennesker til deres sande potentiale som legemliggørelse af den universelle bevidsthed. Dette er den unikke, levende yoga-arv, som Indien har at byde på. En yoga, som ikke kunstigt kan skabes gennem en række asanas eller deles op og sælges som enhver vare. Værdien af disse levende traditioner og denne lære kan ikke måles. Amrita Yoga er et redskab til at opleve denne gamle visdoms skatte. Amrita Yoga er en traditionel Hatha Yogaskole.

Sand natur er svær at udtrykke i ord

Sand natur er en oplevelse. En oplevelse, udtrykt i ord, er begrænsende. Hvordan kan det uendelige ocean måles? Er det muligt at tale om længden og bredden af himlen? Mikrokosmos bliver præsenteret som makrokosmos. Bevidsthedens rum er den store, ekspansive himmel. Vi har alle en medfødt følelse af at være glade, ønsket om at forblive glade. Vi længes efter selskab, længes efter at blive forenet med vores familie, venner, arbejdskollegaer og kæledyr. Dette viser, at vores medfødte følelse er at opleve enhed, nærhed med alt i skabelsen.

Fordele ved hjertecentreret udførelse af yoga

Upanishaderne (indiske skrifter) præciserer, at Hrdayam (hjertecentret) er essensen af vor eksistens, den rene bevidsthed. Selvets bolig er i hjertecentrets hule: Visdommens kilde. At leve fra hjertet betyder at udfolde essensen af sin eksistens ved at opmuntre de dybeste og inderste motiver og intentioner. Når vi lever fra Hrdayam, får vi adgang til denne medfødte indre visdom, som fører til et afbalanceret liv med kreativitet og intuition. At leve fra hjertet frembringer indre styrke. Dette hjælper os til at udvikle vores medfødte mod og selvtillid. Kærlighed bryder de grænser, der får os til at føle os adskilt fra andre. Den gør os frygtløse. Amma siger, at hver enkelt af os er et smukt og enestående udtryk for det guddommelige. Hver enkelt af os kan lære at få adgang til det center af stilhed, der findes i hjertet. Vi kan blive funderet i hjertet med alt, hvad vi gør. Ved at arbejde indefra og ud fører Amrita Yoga os tilbage til vort sande Selv. Ved at benytte åndedrættet, recitering af mantra’er og med opmærksomhed fra hjertet bevæger Amrita Yoga os ud over asanas og åndedræt og ind i stilheden og vores medfødte ro. Amrita Yoga støtter os til at skabe en positiv og harmonisk livsstil. Denne oplevelse af indre balance strækker sig ind i vores arbejds- og familieliv og resonerer med alt i skabelsen. Målet med yoga er at forene; at indse, at det er det samme Selv, der findes i alle væsner. Denne holdning bør være en del af vores hverdag – og ikke noget abstrakt og langt væk, som vi skal stræbe efter.

Kraftfulde spirituelle vibrationer, som verden har brug for

Yoga skaber kraftfulde spirituelle vibrationer. Disse vibrationer påvirker både os selv og andre positivt. Det kan sammenlignes med at komme ind i en parfumefabrik: Selv efter at vi har forladt parfumefabrikken, vil den søde duft forblive på vores krop, til glæde både for andre og os selv. Når vi udfører yoga med fuld opmærksomhed, renses hver eneste celle i vores krop. Yoga tilhører ikke nogen bestemt tro eller religion. Det blev videregivet til os af de gamle seere til menneskehedens velbefindende.

Yogiske stillinger bør resultere i uanstrengelse

Ammas egne ord om essensen af yoga: Yogiske stillinger bør resultere i uanstengelse, forstået fra et yogisk perspektiv. I vismanden Patanjalis Yoga Sutras insisterer han på Sthiram Sukham Asanam, der betyder, at den endelige yogiske stilling skal være fast, men komfortabel og afslappet. Når vi praktiserer yoga, skal vores anstrengelser for at udføre en yogastilling resultere i uanstrengelse; dette er essensen af yoga. Det lyder modsætningsfyldt, men hemmeligheden ligger i forståelsen af denne uanstrengelse. Anstrengelse og uanstrengelse er ikke modstridende, men komplementære. Hvordan kan det opnås? Gennem yogaen. Når vi udfører en handling, der er fuldt etableret i det yogiske sind, så vil vores anstrengelse føre til uanstrengelse. Vi går uden besvær i dag, men bag denne ubesværede gang var der mange anstrengelser. Husk på vores indsats, da vi var en lille baby – først kravlede vi, så rejste vi os op for derefter at tage de først usikre skridt, så gik, løb og sprang vi. Når vi praktiserer yoga, bør vores anstrengelser for at udføre en yogisk stilling resultere i uanstrengelse; dette er essensen af yoga. Det er det samme med alt, hvad vi gør. Om det er at svømme, at danse, at cykle, at skrive, at spise eller at sove. Den første anstrengelse og udførelse leder senere til uanstrengt lethed ved udførelse af handlingen. Vi tænker bare ikke, at disse handlinger kan være yogiske. Under normale omstændigheder kræver vejrtrækningen ingen anstrengelse; det er en naturlig og ubesværet proces. Nogen kan synge ubesværet, nogen kan male ubesværet, og nogen kan svømme og danse ubesværet. Vi kalder disse mennesker talentfulde med en gudsbenådet gave. Men bag talentet kan der have været gjort anstrengelser i mange tidligere liv. Det, vi er i dag, er resultatet af det, vi har gjort i fortiden. I morgen afhænger af, hvad vi gør i dag. Vi er nødt til at passe på nuet, dette øjeblik, og glemme fortiden og fremtiden. Men den yogiske måde at gøre tingene på, uden anstrengelse, er anderledes og kræver forståelse og bevidsthed. Man kan mestre uanstrengelse i en bestemt handling som at svømme, at male osv., men en yogi kan udføre enhver handling med lethed og helt uden anstrengelse. Fuld opmærksomhed på hver af vores handlinger er yoga. For fuldt ud at forstå denne bevidste tilstedeværelse er det en stor hjælp at være i nærværelse af en Mahatma (en stor sjæl) som Amma og lære fra hende. Når vi er i en Mahatmas nærvær og Mahayogini (en stor kvindelig yogaudøver) som Amma, kan vi forstå yogaens dynamik; det er Amrita Yoga.

Fuld opmærksomhed

Amma sidder i rigtig mange timer og giver darshan med den største lethed – det bedste eksempel på handling uden anstrengelse. Darshan er Ammas moderlige omfavnelse. Det er ikke en almindelig omfavnelse. Hun vander og gøder det frø, vi har indeni til realisering af vores iboende rene og ubetingede kærlighed. De mennesker, der tjener Amma under darshan, skiftes eller søger udskiftning efter to eller tre timers seva (frivillig tjeneste), mens Amma fortsætter med at sidde på samme sted time efter time uden træthed eller udmattelse. Amma lytter til tusindvis af mennesker, deres problemer, ønsker, smerter og glæder, mens hun fysisk omfavner dem. Udover at give darshan, multi-tasker Amma med mange andre opgaver samtidigt. Alligevel er Amma ikke træt. Hvordan er det muligt? Når vi udfører en handling, som er fuldt etableret i et yogisk sind, så vil vores anstrengelser føre os til uanstrengelse. Med den ene hånd krammer Amma folk, og med den anden hånd modtager hun prasad (et lille velsignet stykke frugt, kage, bolsje eller chokolade) og giver den til den person, hun omfavner – alt dette sker i et nanosekund. Samtidig overfører hun guddommelig energi til de mennesker og hjælpere, der sidder omkring hende, eller andre steder i verden, hvor folk ønsker hjælp, sideløbende med at hun bruger en masse tid til institutionelle og personlige spørgsmål. Alle disse handlinger sker samtidigt, mens hun giver darshan. Amma udfører enhver handling med fuld opmærksomhed og uden anstrengelse, uanset om det drejer sig om at uddele et prasad-måltid til tusinder af beboere og besøgende hver tirsdag i hendes ashram i Amritapuri, eller synge og indspille en ny bhajan (sange om det guddommelige), eller besvare et kompliceret spørgsmål under satsang (samvær om sandheden), eller træffe en beslutning, der involverer millioner af rupier eller lave et stofmaleri. Da hun altid er ét med den universelle bevidsthed, strømmer lethed, uanstrengelse og nåde ind i alle hendes handlinger. Amma er ét med den universelle bevidsthed og energi. Hun er altid forbundet med kilden, så derfor bliver hun aldrig udmattet. Som Maharishi Patanjali siger: Hendes stilling er Sthiram Sukham Asanam, når hun giver Darshan. Dette er muligt også for os, når vi opdager vores forbindelse med den ultimative kilde. Dette er yoga. Amma lever Amrita Yoga, og det er meget inspirerende at iagttage hende og på den måde lære yoga.

Oplev Amrita Yoga

Hvis du er blevet inspireret til at undersøge denne yogaform, er der kurser og retreats i Ammas ashram, Amritapuri. i Sydindien, eller i Ammas tyske ashram Hof Herrenberg ved Frankfurt. Vi er ved at opbygge Amrita Yoga i Danmark og er ved at planlægge retreat og yogaundervisning med internationale anerkendte Amrita Yoga-lærere. I Amma-Danmark, den danske forening for Ammas initiativer, er der løbende gennem hele året undervisning i andre af Ammas yogiske metoder.

Instrumenter, der udtrykker den kosmiske plan

Vores sind og krop er kun instrumenter, der udtrykker den kosmiske plan og handling. Vi kan lære tre ting af Amma om at udføre en handling på en yogisk måde:

Fuld opmærksomhed:

Opmærksomhed på enhver handling betyder at fokusere vores sind og energi på handlingen uden at dvæle ved fortiden og fremtiden. Når vi observerer vores tanker, der udløser handlinger, opnår vi evnen til at være et vidne til det, der sker. Når vi betragter alle handlinger som vidne, mens de udføres, opløses ejerskab til handlingen, og det gør succes eller fiasko også. Godt eller dårligt bliver irrelevant for os. Vi arbejder for arbejdets skyld. I morgen afhænger af, hvad vi gør i dag. Vi må være ansvarlige i nuet, dette øjeblik, og glemme fortiden og fremtiden.

Uden tilknytning:

Vi er påvirkede af det, vi kan lide, og det, vi afskyr, som skaber forskellige ønsker inden i os. Disse ønsker medfører trældom. Når vi arbejder med et ønske i tankerne, kan vi ikke kalde det en yogisk handling. Handlinger, der ikke er bundet til et ønske, frigør os fra tilknytning. Herren Krishna (indisk gude-figur) siger, at når vi undgår ønsker, forbinder vi os til den universelle energi og bevidsthed. Når vi arbejder for arbejdets skyld, opnår vi at blive utilknyttet. Solen skinner, fordi det er solens dharma; floden flyder, fordi det er dens natur. Alt i naturen er tildelt en kosmisk pligt.

At forbinde sig til den universelle bevidsthed og energi:

En yogi skal altid forbinde sig med den universelle energi og sky sin individualitet. Dette er formålet med yoga. Hvordan kan man være i varig forbindelse med denne universelle energi? Der er mange måder, som Herren Krishna belærer læseren om i Bhagavad Gita (en af de indiske hellige skrifter): Kundskab eller selvundersøgelse ved at stille spørgsmål til sin egen eksistens (jnanayoga), praktisering og indsats (abhyasa-yoga, som omfatter Ashtanga Yoga, den ottefoldige vej, af Maharishi Patanjali), overgivelse af vores handlinger til det guddommelige (bhakti-yoga), og arbejde for arbejdets skyld uden tilknytning til arbejdets frugter (karmayoga). Når vi opnår modenhed til at acceptere de gode og dårlige frugter af alle vores handlinger uden tilknytning, strømmer uanstrengelse ind i alle vores handlinger. Vi arbejder under indflydelse af nåde. Vi er etableret i yoga. Dette er, hvad Herren Krishna kalder for Kaushalam (yoga er fuldkommengørelse af vores handling, når den udføres med et balanceret sind, idet handlingen ikke længere farver vort sind med glæde, sorg, opstemthed eller nedtrykthed m.m.). Vi forstår, at vi ikke er den, der handler, men vi er blot et vidne. Vores sind og krop er kun instrumenter, der udtrykker den kosmiske plan og handling. Så bliver vores anstrengelser et udtryk for det guddommelige og dermed en egofri indsats. Dette er handling uden anstrengelse.